Teológia II

Peticenemocnicesusice.cz Teológia II Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

AUTOR: Emil Krapka

NÁZEV SOUBORU: Teológia II.pdf

POPIS

Do druhého zväzku sú zaradené traktáty dogmatickej teológie o Trojjedinom Bohu, teológia stvorenia, kristológia a náuka o Duchu Svätom a o milosti. Trojičná teológia a teológia stvorenia sú spracované formou dogmatických prednášok, ktoré páter Krapka ešte stihol upraviť a pripraviť na vydanie. Kristológia a pneumatológia sú prevzaté zo zborníkov Verbum fidei VI a Vebum fidei VIII,ktoré zostavil páter Krapka. Súčasťou tematických dogmatických zborníkov boli práce, ktoré napísal buď sám zostavovateľ, alebo ich napísali pod jeho vedením jeho žiaci, tajní študenti teológie v časoch neslobody.

Teológia II je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Emil Krapka. Přečtěte si s námi knihu Teológia II na peticenemocnicesusice.cz

Corsi e docenti di Teologia | Università Cattolica del ...

La teología de la liberación es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes, nacida en América Latina tras la aparición de las Comunidades Eclesiales de Base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín (Colombia, 1968), que se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres [1] y por ...
La teología de la liberación es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes, nacida en América Latina tras la aparición de las Comunidades Eclesiales de Base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín (Colombia, 1968), que se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres [1] y por ...