Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Peticenemocnicesusice.cz Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.pdf

POPIS

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 182/1993 Z.Z. Z 8. JÚLA 1993 O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V ZNENÍ ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 151/1995 Z.Z., ZÁKONA Č. 158/1998 Z.Z., ZÁKONA Č. 173/1999 Z.Z., ZÁKONA Č. 252/1999 Z.Z., ZÁKONA Č. 400/2002 Z.Z., ZÁKONA Č. 512/2003 Z.Z., ZÁKONA Č. 367/2004 Z.Z., ZÁKONA Č. 469/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 268/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 325/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 595/2009 Z.Z. A ZÁKONA Č. 70/2010 Z.Z.

Trávit čas knihou Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (2019 ...

§ 14b, ods. 1) "Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o" ( V ods. je definovaných 17 podmienok pri ktorých musí byť súhlas nadpolovičnej väčšiny. Nie všetky sa týkajú všetkých domov.
Zákon č. 182/1993 Z.z. - o vlastníctve bytov a nebytových priestorov úplné a aktuálne znenie