Matematika 7

Peticenemocnicesusice.cz Matematika 7 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1999

AUTOR: Josef Molnár

NÁZEV SOUBORU: Matematika 7.pdf

POPIS

Druhý díl moderní ucelené edice učebnic probírá v devíti lekcích střídavě základy rovinné i prostorové geometrie a aritmetiky. Graficky nadstandardní učebnice obsahuje řadu ilustračních obrázků, grafů a tabulek.Učebnice jsou psány jako text, který vysvětluje postupy řešení matematických úloh i praktické aplikace takto naučených výkonů. Mnohé příklady vycházejí z matematických olympiád, mezinárodní soutěže Matematický klokan apod. Svým originálním pojetím výkladu jsou výborným pomocníkem pro učitele i rodiče žáků.

Matematika 7 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Josef Molnár. Přečtěte si s námi knihu Matematika 7 na peticenemocnicesusice.cz

Matematika 7 - e-Škole

Od pondělí 23. března 2020 jsou veškeré materiály k výuce nahrávány na společné úložiště ZDE:
9. roþník - 7. Finanþní matematika 3 3) výpoþet úroku ú = J 0. i . t ú = 20 000 . 0,14 . 161 360 ú = 1 252.22 Kč 4) výpoþet þástky, kterou bude pan Novák platit x = 20 000 + 1 252.22