Balenie tovaru

Peticenemocnicesusice.cz Balenie tovaru Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Igor Kačánek

NÁZEV SOUBORU: Balenie tovaru.pdf

POPIS

BONO – Bez obalu niet obchodu Toto heslo sa stalo základnou premisou akýchkoľvek súčasných a budúcich úvah o úlohách a význame obalov a celej obalovej techniky v národnom hospodárstve. Súčasne sa stalo aj neformálnym pozdravom obaliarov a vyjadrením zmyslu úsilia o prenesenie základných a najnovších poznatkov v tejto oblasti do výučby a do praxe. Obaly dnes považujeme akosi automaticky za súčasť výrobku, často bez hlbšieho zamyslenia nad tým, že tejto súčasti výrobku sa má venovať eminentná pozornosť v rámci celej marketingovej stratégie, či už v domácom alebo ešte viac v zahraničnom obchode.

Trávit čas knihou Balenie tovaru! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Balenie tovaru a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Balenie do fólie | Unipack.sk

Balenie a fixácia tovaru Dodávkou riešení v oblasti baliacej a fixačnej techniky sa naša firma zaoberá od svojho vzniku. Dodávame ich buď ako súčasť komplexného riešenia plniacich a výrobných liniek, alebo len ako samostatné riešenie balenia a fixácie. Sme schopní splniť akékoľvek požiadavky zákazníka vďaka dlhodobým skúsenostiam a vysokej odbornosti našich ...
Ochrana tovaru. Výroba obalových materiálov pre firmy a priemyselné podniky, ktoré produkujú tovar vyžadujúci bezpečnú ochranu výrobku pri preprave a skladovaní