Molekulární patologie nádorů

Peticenemocnicesusice.cz Molekulární patologie nádorů Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

AUTOR: Zdeněk Kolář

NÁZEV SOUBORU: Molekulární patologie nádorů.pdf

POPIS

Tato monografie by měla informovat nejen o teoretické a metodické stránce molekulární patologie, ale rovněž podat stručný přehled současných poznatků o vzniku a vývoji jednotlivých typů nádorů.

Trávit čas knihou Molekulární patologie nádorů! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Molekulární patologie nádorů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Obsah - Učebnice PATOLOGIE

Molekulární patologie cholangiocelulárních nádorů Role single-operator cholangioskopie (SpyGlass) v intraoperační diagnostice intraduktálního šíření cholangiokarcinomu - pilotní studie ... Molekulární patologie cholangiocelulárních nádorů Kurzy Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova Výhody léčby pacientů s DM ...
Laboratoř molekulární patologie Molekulární patologie - nemodernější součást oboru patologie zahrnující molekulárně genetická a molekulárně cytogenetická vyšetření, jak diagnostických indikátorů při stanovování histologické diagnózy, tak prediktivních a prognostických markerů u onkologických diagnóz.