Body Image jako součást sebepojetí člověka

Peticenemocnicesusice.cz Body Image jako součást sebepojetí člověka Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

AUTOR: Ludmila Fialová

NÁZEV SOUBORU: Body Image jako součást sebepojetí člověka.pdf

POPIS

Autorka sleduje vývoj vnímání tělesného vzhledu od antického pojetí po současnost a zaujímá racionální stanovisko k mýtu dokonalého těla a ideálu krásy.

Body Image jako součást sebepojetí člověka je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ludmila Fialová. Přečtěte si s námi knihu Body Image jako součást sebepojetí člověka na peticenemocnicesusice.cz

DOC Seznam publikovaných prací (podle ČSN ISO 690 (01 0197)

body image (tĚlesnÉ sebepojetÍ) Přibližně 50 % žen ve vyspělých zemích drží soustavně nějakou dietu (2). Je to vlivem současné společnosti a jejím důrazem na ideál štíhlosti (úzké boky, dlouhé nohy, štíhlá těla, …), kterému se snažíme alespoň trochu přiblížit (3).
prezentováno jako symbol úspěchu, což je jednou z příčin, proč hraje tělesné sebepojetí v životě současného člověka důležitou roli, zjevně důležitější, než tomu bylo dříve. V médiích se často setkáváme s nadhodnocováním sociálního vlivu v kontextu možné patologie v oblasti vnímání