Základy práva pro střední a vyšší odborné školy

Peticenemocnicesusice.cz Základy práva pro střední a vyšší odborné školy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Milan Suk

NÁZEV SOUBORU: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy.pdf

POPIS

Publikace vycházející již v devátém vydání, schválená MŠMT ČR jako učební text pro střední odborné a vyšší odborné školy, je věnována základům práva v České republice. Vychází z osvědčeného schématu, podává ucelený, přehledný a dobře systematický utříděný výklad nejvýznamějších právních institutů a vztahů, a to ze všech významných oblastí práva ČR. Autoři působí jako soudci Krajského soudu v Plzni a současně jako vysokoškolští učitelé Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Do učebního textu tak zúročili své bohaté poznatky ze soudní praxe i z výuky. Publikace si našla svůj široký okruh zájemců díky srozumitelnému a přístupnému výkladu, který umožňuje čtenáři dobrou orientaci v právním řádu ČR. Deváté vydání, stejně tak jako i předchozí publikace, reaguje na aktuální legislativní stav. V tomto případě jde především o právo trestní. Nový trestní zákoník nabývá účinnosti k 1. lednu 2010. Učebnice je koncipována především pro studenty a pedagogy středních škol, hojně je však využívána i posluchači prvních ročníku fakult vyučujících právo. Doporučit ji lze i zájemcům z řad laické veřejnosti.

Hledáte knihu Základy práva pro střední a vyšší odborné školy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Milan Suk? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy levně ...

Publikace Základy práva pro střední a vyšší odborné školy ve svém prvním vydání vyšla již v roce 1997. Od té doby vychází stále ze své ustálené a osvědčené osnovy, přináší pravidelně přehledný a systematicky utříděný výklad nejvýznamnějších právních institutů a právem upravených společenských vztahů, a to ze všech významných oblastí práva ČR.
Základy práva pro střední a vyšší odborné školy Učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svým 15. vydání dovršuje již dvacátý rok své existence. Nové vydání se přidržuje tradičního osvědčeného schématu a v přiměřeném rozsahu přináší...