Čítanka 2 pro ZŠ učebnice

Peticenemocnicesusice.cz Čítanka 2 pro ZŠ učebnice Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Kateřina Váňová

NÁZEV SOUBORU: Čítanka 2 pro ZŠ učebnice.pdf

POPIS

Čítanka obsahuje 36 lekcí, sdružených do 6 tematických oblastí, jež se volně vážou k tematickým oblastem prvouky. Každá tematická oblast je členěna do dvou komplementárních okruhů o třech lekcích: domov x cizina, zdraví x nemoc apod. Čítanka nepředstavuje pouze výběr vhodných textů, současně s texty nabízí i doplňující otázky, úkoly pro zamyšlení a zajímavé informace, ještě podrobněji se s texty pracuje v pracovních sešitech. Hlavním cílem autorů je probouzet u žáků zájem o texty, zvláště o krásnou, ale i věcnou literaturu, přiměřenou jejich věku. Čítanka také rozvíjí u žáků techniku hlasitého a tichého čtení a dovednost číst s porozuměním, tj. nacházet v textech potřebné informace, interpretovat sdělení, popřípadě texty a jejich sdělení hodnotit. Na porozumění, interpretaci a hodnocení je zaměřena značná část navazujících úkolů a cvičení. Sekundárně přispívá čítanka ke komplexní výchově, resp. k rozvíjení jiných než komunikačních kompetencí žáka. Význačný je zejména příspěvek čítanky k výchově environmentální, občanské, informační a mediální. Mediální tematice jsou věnovány samostatné kapitoly, zřetel k médiím je však přítomen i v kapitolách dalších, průběžně v celé knize.

Čítanka 2 pro ZŠ učebnice je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Kateřina Váňová. Přečtěte si s námi knihu Čítanka 2 pro ZŠ učebnice na peticenemocnicesusice.cz

2. stupeň ZŠ - NašeUčebnice.cz

Srovnání cen Čítanka 2 pro ZŠ učebnice - Váňová Kateřina, Šebesta Karel. Nejlevnější e-shop patro.cz. Cena 171 Kč! Zboží za akční ceny, slevy. Nakupuj levně.
Hledáte Čítanka 2 pro ZŠ - učebnice, brož. od Kateřina Váňová,Karel Šebesta? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR