Památky Těšínského knížectví

Peticenemocnicesusice.cz Památky Těšínského knížectví Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Klára Mezihoráková

NÁZEV SOUBORU: Památky Těšínského knížectví.pdf

POPIS

Publikaci tvoří soubor statí věnovaných uměleckým památkám oblasti bývalého Těšínského knížectví, fungujícího jako svébytný celek od konce 13. století až do roku 1920, kdy bylo rozděleno mezi Československo a Polsko. Texty jednotlivých českých a polských autorů se zabývají vybranými památkami a uměleckými osobnostmi spojenými s daným územím bez ohledu na později vytyčené hranice a připomínají tak někdejší celistvost této oblasti, její uměleckohistorické bohatství a specifika. Autoři se zaměřili na různé druhy uměleckých památek, architekturu, sochařství i malířství, v časovém rozpětí od středověku až po 20. století. Nechybí stati věnované tématům pro Těšínsko zvláště charakteristickým – dřevěné sakrální architektuře či evangelickým kostelům 19. a počátku 20. století. Kniha obsahuje texty v českém a polském jazyce, s anglickými resumé. Autory příspěvků jsou: Irena Adamczyk, Teresa Dudek Bujarek, Przemysław A. Czernek, Ondřej Haničák, Michaela Hrčková, Ludmila Hůrková, Marek Kwaśny, Andrzej Kozieł, Žaneta Lechovičová, Klára Mezihoráková, Hana Myslivečková, Zdeněk R. Nešpor, David Pindur, Dalibor Prix, Romana Rosová.

Památky Těšínského knížectví je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Klára Mezihoráková. Přečtěte si s námi knihu Památky Těšínského knížectví na peticenemocnicesusice.cz

Kniha Památky Těšínského knížectví | Moja-Kniha.cz

Památky Těšínského knížectví Mezihoráková Klára ... Publikaci tvoří soubor statí věnovaných uměleckým památkám oblasti bývalého Těšínského knížectví, fungujícího jako svébytný celek od konce 13. století až do roku 1920, kdy bylo rozděleno mezi Československo a Polsko. ...
Konference Památky Těšínského knížectví. Dne 26. 2. 2015 se konala mezinárodní konference Památky Těšínského knížectví, pořádaná Ústavem dějin umění.