Mozaika židovskej Bratislavy

Peticenemocnicesusice.cz Mozaika židovskej Bratislavy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Peter Salner

NÁZEV SOUBORU: Mozaika židovskej Bratislavy.pdf

POPIS

Mozaika židovskej Bratislavy je poskladaná z obrázkov medzivojnového obdobia, ale aj zo smutných spomienok na holokaust. Ilustrujú názorovú pestrosť židovskej komunity, i rôznorodosť kontaktov s inými etnikami a náboženstvami. Nebol by to však židovský pohľad, keby zdanlivo jednoznačný obraz pluralitnej, tolerantnej a multikultúrnej spoločnosti nezahmlieval (neraz nepríjemnými) pochybnosťami. Táto mozaika už nikdy nebude úplná. Počas holokaustu zahynula väčšina bratislavských Židov, ďalší hneď po oslobodení opustili mesto i krajinu. Zo spektra názorov úplne vypadli dve kedysi rozhodujúce zložky komunity. Stratili sa predovšetkým najpočetnejší ortodoxní veriaci, ich hodnoty, kultúra, spôsob života. V minulosti boli súčasťou bratislavskej každodennosti, dnes sú prejavom vzdialenej exotiky. Z mesta sa vytratili aj sionisti, ktorí hromadne odchádzali do Palestíny / Izraela. Práve tieto skupiny pred vojnou najviac reprezentovali židovskú komunitu. V Bratislave po roku 1945 ostali najmä sekulárni Židia. Ich spomienky na medzivojnové roky dnes predstavujú najdôležitejšie, neraz dokonca jediné kamienky do mozaiky židovskej Bratislavy.

Trávit čas knihou Mozaika židovskej Bratislavy! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Mozaika židovskej Bratislavy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Židovské spolky v Československu so zameraním na ...

> Mozaika 20/2020 - 17. máj 2020 (formát pdf - Adobe reader) 8. februára 2016 Jozef Baranovic Aktuality Leave a comment 32. m20_2020 Sv. omše sa slúžia podľa osobitného rozvrhu - viď. Mozaika! V nej sú uvedené aj hygienicko-epidemiologické pokyny. About Author: Jozef Baranovic.
Mozaika (opus musivum, "věnované múzám") je plošná výzdoba, ornamentální nebo figurální, sestavená z drobných různobarevných kostek, hranolků nebo kolíčků, kamenných, keramických, později skleněných, upevňovaných do měkké omítky nebo tmelu