Zákon o nabídkách převzetí

Peticenemocnicesusice.cz Zákon o nabídkách převzetí Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Jan Lasák

NÁZEV SOUBORU: Zákon o nabídkách převzetí.pdf

POPIS

Kolektiv autorů vytvořil v tomto komentáři komplexní pojednání o problematice nabídek převzetí v České republice.Těžiště knihy spočívá ve výkladu nejdůležitějších institutů právní úpravy nabídek převzetí, jako je problematika vnitřních informací, pravidlo neutrality, vznik nabídkové povinnosti apod. Autoři v knize zevrubně pojednávají též o otázkách souvisejících právních oborů, jako jsou otázky práva korporátního či smluvního nebo regulace kapitálových trhů. Krom toho v komentáři zmiňují důležité historické či komparativní souvislosti úpravy nabídek převzetí.Komentář je praktickou příručkou pro laickou i odbornou veřejnost.

Trávit čas knihou Zákon o nabídkách převzetí! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Zákon o nabídkách převzetí a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zákon o nabídkách převzetí | KNIHCENTRUM.cz

ZÁKON ze dne 19. března 2008 o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Nabídky převzetí Hlava I Základní ustanovení § 1 Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských ...
Oddíl 5 Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů § 322 (1) Kdo činí veřejný návrh smlouvy na odkoupení nebo směnu účastnických cenných papírů, postupuje podle § 323 až 325; tím nejsou dotčena pravidla pro nabídky převzetí podle zákona o nabídkách převzetí, veřejný návrh smlouvy podle zákona o přeměnách obchodních společností a ...