Fyzika 9

Peticenemocnicesusice.cz Fyzika 9 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Miroslav Randa

NÁZEV SOUBORU: Fyzika 9.pdf

POPIS

Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat učebnice a pracovní sešity nové generace s učebnicemi a pracovními sešity původní řady.Učebnice pro 9. ročník se detailně věnuje tématům Elektromagnetické jevy, Elektrický proud v polovodičích včetně jejich praktické aplikaci v elektronických součástkách, Atomy a záření zahrnující vývoj představ o stavbě atomu, děje v atomovém obalu, jaderné děje a radioaktivitu. Učebnici je zakončena tématem Astronomie obsahujícím i kapitoly z moderní astrofyziky. V několika případech došlo k úpravám řazení i obsahu kapitol tak, aby byly v lepším souladu s didaktickými zásadami, a také aby respektovaly připomínky z praxe. V jednotlivých kapitolách se objevují moderní přístroje a fyzikální pomůcky. Obrazový materiál prošel kompletní aktualizací a byly doplněny četné názorné ilustrace zejména tam, kde je pochopení poznatků pro žáky obtížnější.

Fyzika 9 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miroslav Randa. Přečtěte si s námi knihu Fyzika 9 na peticenemocnicesusice.cz

FYZIKA 9. :: zsvp-F-9.

Pár slov na úvod. Motto: "Každý odborník je přesvědčen, že jeho věda je ta nejdůležitější. Fyzikové se však liší od ostatních odborníků tím, že jejich věda skutečně nejdůležitější je."
Fyzika 9. ročník Veličiny a vzťahy používané vo fyzike Ako závisí výkon na napätí a prúde Elektrický príkon, Elektromagnet - Zhrnutie Elektrická práca.