Fyzika 9

Peticenemocnicesusice.cz Fyzika 9 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Miroslav Randa

NÁZEV SOUBORU: Fyzika 9.pdf

POPIS

Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat učebnice a pracovní sešity nové generace s učebnicemi a pracovními sešity původní řady.Učebnice pro 9. ročník se detailně věnuje tématům Elektromagnetické jevy, Elektrický proud v polovodičích včetně jejich praktické aplikaci v elektronických součástkách, Atomy a záření zahrnující vývoj představ o stavbě atomu, děje v atomovém obalu, jaderné děje a radioaktivitu. Učebnici je zakončena tématem Astronomie obsahujícím i kapitoly z moderní astrofyziky. V několika případech došlo k úpravám řazení i obsahu kapitol tak, aby byly v lepším souladu s didaktickými zásadami, a také aby respektovaly připomínky z praxe. V jednotlivých kapitolách se objevují moderní přístroje a fyzikální pomůcky. Obrazový materiál prošel kompletní aktualizací a byly doplněny četné názorné ilustrace zejména tam, kde je pochopení poznatků pro žáky obtížnější.

Fyzika 9 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miroslav Randa. Přečtěte si s námi knihu Fyzika 9 na peticenemocnicesusice.cz

Fyzika 9 prometheus | Sleviste.cz

Fyzika >> 9. třída. Kapitoly učiva v devátém ročníku: 9.1. Elektromagnetismus 9.2. El. proud v kapalinách, plynech a polovodičích 9.3.
— FYZIKA 9.ročník - učivo 25.5. - 29.5. prosím poslat pracovní list jaderná energie z minulého týdne do 25.5. !!! Země a vesmír. a) zapátrej v paměti - co víš o vesmíru a o sluneční soustavě b) Zjisti si - jak jména těchto filosofů a astronomů souvisí s vesmírem: