Fyzika 9

Peticenemocnicesusice.cz Fyzika 9 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Miroslav Randa

NÁZEV SOUBORU: Fyzika 9.pdf

POPIS

Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat učebnice a pracovní sešity nové generace s učebnicemi a pracovními sešity původní řady.Učebnice pro 9. ročník se detailně věnuje tématům Elektromagnetické jevy, Elektrický proud v polovodičích včetně jejich praktické aplikaci v elektronických součástkách, Atomy a záření zahrnující vývoj představ o stavbě atomu, děje v atomovém obalu, jaderné děje a radioaktivitu. Učebnici je zakončena tématem Astronomie obsahujícím i kapitoly z moderní astrofyziky. V několika případech došlo k úpravám řazení i obsahu kapitol tak, aby byly v lepším souladu s didaktickými zásadami, a také aby respektovaly připomínky z praxe. V jednotlivých kapitolách se objevují moderní přístroje a fyzikální pomůcky. Obrazový materiál prošel kompletní aktualizací a byly doplněny četné názorné ilustrace zejména tam, kde je pochopení poznatků pro žáky obtížnější.

Trávit čas knihou Fyzika 9! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Fyzika 9 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

FYZIKA 9.ročník :: MATEMATIKA - FYZIKA

Fyzika 6.třídy. Týden od 25. 5. - 29. 5. Ahoj, tento týden přecházíme na nový tématický celek. Bude to spojení učiva o magnetu a elektrickém proudu. ... 6.D - 9:20 - 9:40. Na odkaz můžete kliknout už teď a vyzkoušet, jestli Vám všechno funguje. Kdyby jste měli otázky, tak se ptejte. VH-Elektrický-proud Stáhnout ...
Fyzika 9. ročník Veličiny a vzťahy používané vo fyzike Ako závisí výkon na napätí a prúde Elektrický príkon, Elektromagnet - Zhrnutie Elektrická práca.