Český antisemitismus na počátku 20. století

Peticenemocnicesusice.cz Český antisemitismus na počátku 20. století Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Český antisemitismus na počátku 20. století.pdf

POPIS

Tato kniha si klade za cíl vyplnit mezeru (jednu z mnoha) ve studiu české historie se zaměřením na ostudnou část a to projevy antisemitismu v českých zemích. Tato publikace sleduje antisemitské pamflety na počátku 20. století, jedná se tedy o volné pokračování předešlé publikace o antisemitismu v 19. století. Bohužel pro toto období nebyla sepsána důkladná studie, jako tomu bylo ve Franklově Emancipaci od Židů. Snad se nám podaří někoho takového motivovat, a tato kniha mu pomůže a poslouží jako zdroj informací. Počátekem 20. století byl pro antisemitismus stále antisemitismem spíše náboženského rázu, ten nám nejznámější, který razila nacistická strana, tedy antisemitismus politický, přichází až později, s rozpadem monarchie. O tom však až další publikace. Opět doufáme, že kniha napomůže ke studiu antisemitismu a tím zamezí šíření "dnešních" antisemitských nálad a neonacistických "mašlenek" a to tím, že odhalí jejich "kořeny" a náledné důledky.

Český antisemitismus na počátku 20. století je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Český antisemitismus na počátku 20. století na peticenemocnicesusice.cz

20. století - Wikipedie

Největší rozmach zaznamenalo na přelomu 19. a 20. století. Symbolismus navazuje částečně na romantismus. Cílem bylo zobrazovat věci, které nejdou racionálně popsat (nálady, emoce,atp.). Chtěli je nakreslit, zobrazit, popsat neboli se snažili zobrazit nezobrazitelné.
Tato kniha si klade za cíl vyplnit mezeru (jednu z mnoha) ve studiu české historie se zaměřením na ostudnou část a to projevy antisemitismu v českých zemích. Tato publikace sleduje antisemitské pamflety na počátku 20. století, jedná se tedy o volné pokračování předešlé publikace o antisemitismu v 19. století. Bohužel pro toto období nebyla sepsána důkladná studie ...