Krajkářství

Peticenemocnicesusice.cz Krajkářství Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

AUTOR: Iva Prošková

NÁZEV SOUBORU: Krajkářství.pdf

POPIS

Téměř po sto letech vychází opět publikace, věnovaná paličkované krajce. Kromě základů techniky paličkování s názornými kresbami přináší rozsáhlý vzorník základních typů krajek i s podvinky. Kapitoly věnované historii shrnují u nás dosud nepublikované údaje o vývoji krajky v Evropě i v českých zemích. Knihu doplňuje přehledný slovník s charakteristikami hlavních druhů krajek.

Krajkářství je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Iva Prošková. Přečtěte si s námi knihu Krajkářství na peticenemocnicesusice.cz

Krajkářská škola Vamberk - krajkarskaskola.cz

Největšího rozkvětu dosáhlo krajkářství v 19. a počátkem 20. století, kdy se paličkovalo i v okolních vesnicích. První písemné záznamy o sedlické krajce najdeme ve starém spise o kraji prácheňském, kde se dovídáme, že výroba krajek v Sedlici se datuje již v 15. století, čímž potvrzuje se domněnka, že právě ...
Krajkářství v Chorvatsku během středověku začínalo mezi členy Řádu svatého Pavla, tedy Paulíny v Lepoglavě, či díky sestrám benediktinkám na ostrovech Pag a Hvar, kde při svém zbožném uctívání sestry vypracovávaly ozdoby s tou největší možnou odevzdaností.