Nehaňte kukučku

Peticenemocnicesusice.cz Nehaňte kukučku Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Alfréd Trnka

NÁZEV SOUBORU: Nehaňte kukučku.pdf

POPIS

Cieľom knihy nie je len hniezdny parazitizmus a obhajoba samotnej kukučky, ale nahliadnutím do jej intímneho života a do života jedného z jej hlavných hostiteľov, aj ďalšie témy z behaviorálnej ekológie vtákov, demonštrované práve na týchto modelových druhoch, a v neposlednom rade tiež motivácia študentov a začínajúcich ekológov a ornitológov k hlbšiemu štúdiu danej problematiky v snahe prispieť tak k ďalšiemu rozvoju tejto zaujímavej vednej disciplíny. Autor vychádzal pritom hlavne z vlastných výskumov realizovaných spolu s ďalšími kolegami, pričom som sa opieral aj o širšie doteraz publikované poznatky iných autorov. Do akej miery sa mi to podarilo, ukáže čas.

Nehaňte kukučku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alfréd Trnka. Přečtěte si s námi knihu Nehaňte kukučku na peticenemocnicesusice.cz

CBD v kuchyni | Odborná literatura a právnická literatura ...

Nehaňte kukučku. S týmto názvom vyšla profesorovi biológie na Trnavskej univerzite v Trnave a behaviorálnemu ekológovi Alfrédovi Trnkovi nová kniha. Jej cieľ? Obhájiť vtáka, ktorý zneužíva rodičovskú starostlivosť iných vtáčích druhov. A funguje mu to už desať miliónov rokov.Na kukučkách obdivujeme ich hlas a bezstarostnosťNehaňte kukučku...
NEHAŇTE KUKUČKU alebo hlbší pohľad na hniezdny parazitizmus a ďalšie vybrané témy z behaviorálnej ekológie vtákov. Počet hlasov (0) Trnka, Alfréd ISBN: 978-80-568-0356-1 Vydavateľstvo: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trn.univ a VEDY, vydavateľstva SAV