Príprava na Testovanie 9 z matematiky pre ZŠ

Peticenemocnicesusice.cz Príprava na Testovanie 9 z matematiky pre ZŠ Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

AUTOR: Jaroslava Andrejčíková

NÁZEV SOUBORU: Príprava na Testovanie 9 z matematiky pre ZŠ.pdf

POPIS

Cieľom pracovného zošita je kvalitne pripraviť žiakov na Testovanie 9. V primeranom rozsahu ponúka širokú paletu gradovaných úloh umožňujúcich dôkladné zopakovanie učiva 2. stupňa. V pracovnom zošite nájdete otvorené úlohy - vyžadujúce celý postup riešenia, uzavreté úlohy s výberom odpovede a kontextové úlohy kladúce dôraz na čítanie s porozumením. Každá kapitola je ukončená testom, ktorý poskytuje žiakom okamžitú spätnú väzbu. Pracovný zošit je rozdelený na 11 kapitol (vychádza zo ŠVP ISCED 2).

Príprava na Testovanie 9 z matematiky pre ZŠ je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslava Andrejčíková. Přečtěte si s námi knihu Príprava na Testovanie 9 z matematiky pre ZŠ na peticenemocnicesusice.cz

Priprava na Testovanie 9 - zsvinbarg.sk

Kniha: Testovanie 9 z matematiky Testy pre 9. ročník základnej školy Autor: Terézia Žigová ; Pavol Kelecsényi Pracovný zošit Testovanie 9 - príprava žiaka z matematiky pre 9. ročník svojou koncepciou, formou a typom úloh pomáha žiakom osvojiť si zručnosti testovania, ktoré využijú na ...
Príprava našich deviatakov na Testovanie 9 z matematiky Do odpočtu zbývá: 47 let 5 dnů 17 hodin 49 minut 29 vteřin. na tejto stránke nájdete odkazy na stránky o testovaní, na stránky s cvičnými testami a podobné pomôcky...