Římská literatura

Peticenemocnicesusice.cz Římská literatura Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

AUTOR: Jiří Šubrt

NÁZEV SOUBORU: Římská literatura.pdf

POPIS

Dějiny latinsky psané literatury od jejích počátků v polovině 3. stol. př. Kr. až do konce 5. stol. po Kr. včetně křesťanských autorů.

Hledáte knihu Římská literatura? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2005 a autorem je Jiří Šubrt? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Literatura starověku a středověku

Římská literatura. Římská čerpala z řecké; nejen nměty, ale i koncepce,témata(týkalo se to všech druhů umění) římané měli asi od 7.stol.B.C. Písmo pro úřední záležitosti -soustředili se naa budování státu - až po rozmachu římské literatury změna .
Římská literatura 1) starší období Období 3. - 2. stol. př. n. l. Navazuje na řeckou literaturu a inspiruje se Helénistickými vzory. Někteří autoři je převzali od Řeků a překládali je do latiny s menšími úpravami. Jiní autoři odmítli přebírání vzorů a snažili se vytvářet vlastní literaturu. Titus Maccius Plautus