Návratové konanie

Peticenemocnicesusice.cz Návratové konanie Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Kristína Absolonová

NÁZEV SOUBORU: Návratové konanie.pdf

POPIS

Migrácia obyvateľstva a cezhraničné partnerstvá prinášajú čoraz viac medzinárodných únosov detí, kedy sa jeden z rodičov rozhodne opustiť miesto obvyklého pobytu maloletého dieťaťa a premiestni sa s ním na územie iného štátu. Maloleté deti sa stávajú nástrojom v rukách rodičov, putujú medzi krajinami, opakovane si vytvárajú nové sociálne väzby a snažia sa zastabilizovať na území iného štátu. Takýmto spôsobom dochádza k vážnemu zásahu do práv jednotlivca a k priamemu zásahu do súkromnoprávnych vzťahov, kedy je jednému rodičovi cielene a vedome bránené byť s maloletým dieťaťom a stýkať sa s ním. Na tomto mieste sa začína dlhotrvajúci boj o dieťa, pričom jeho priebeh uvádzame práve v predmetnej publikácii.

Trávit čas knihou Návratové konanie! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Návratové konanie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Konanie o návrat maloletého do cudziny vo veciach ...

Úvodná stránka > Právo > Občianske právo > Návratové konanie. Návratové konanie. Kristína Absolonová ...
Spoločnosť Magnet Press Slovakia už dvadsaťpäť rokov pôsobí na českom a slovenskom časopiseckom a knižnom trhu. Ponúkame knihy a časopisy z oblasti military, letectva, histórie, modelárstva, poľovníctva, rybárstva, kynológie, IT, gastronómie, módy, ako aj detské časopisy a knihy.