Návratové konanie

Peticenemocnicesusice.cz Návratové konanie Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Kristína Absolonová

NÁZEV SOUBORU: Návratové konanie.pdf

POPIS

Migrácia obyvateľstva a cezhraničné partnerstvá prinášajú čoraz viac medzinárodných únosov detí, kedy sa jeden z rodičov rozhodne opustiť miesto obvyklého pobytu maloletého dieťaťa a premiestni sa s ním na územie iného štátu. Maloleté deti sa stávajú nástrojom v rukách rodičov, putujú medzi krajinami, opakovane si vytvárajú nové sociálne väzby a snažia sa zastabilizovať na území iného štátu. Takýmto spôsobom dochádza k vážnemu zásahu do práv jednotlivca a k priamemu zásahu do súkromnoprávnych vzťahov, kedy je jednému rodičovi cielene a vedome bránené byť s maloletým dieťaťom a stýkať sa s ním. Na tomto mieste sa začína dlhotrvajúci boj o dieťa, pričom jeho priebeh uvádzame práve v predmetnej publikácii.

Návratové konanie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Kristína Absolonová. Přečtěte si s námi knihu Návratové konanie na peticenemocnicesusice.cz

Výsledok vyhľadávania - Kristína Absolonová

Kniha: Návratové konanie Autor: Kristína Absolonová Migrácia obyvateľstva a cezhraničné partnerstvá prinášajú čoraz viac medzinárodných únosov detí, kedy sa jeden z rodičov rozhodne opustiť miesto obvyklého pobytu maloletého dieťaťa ...
Návratové konanie by malo byť ukončené do šiestich mesiacov, no zväčša trvá omnoho dlhšie. Matky tak často čakajú celé roky, či nebudú musieť svoje deti vrátiť späť do zahraničia.