Imunologie a imunoterapie nádorů

Peticenemocnicesusice.cz Imunologie a imunoterapie nádorů Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Ivana Krajsová

NÁZEV SOUBORU: Imunologie a imunoterapie nádorů.pdf

POPIS

První léta jednadvacátého století přinesla v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie velmi významné poznatky, které se ve stále větší míře promítají do běžné klinické praxe. Nové poznatky jsou mimo jiné spojeny s významným rozšířením odborného slovníku, který nemusí být vždy zcela srozumitelný a může mnohé zájemce o problematiku odrazovat. Cílem všech autorů je, aby monografie, při zachování odbornosti, byla čtivá a srozumitelná. Kniha zahrnuje kapitoly zabývající se problematikou nádorové imunologie a imunoterapie na obecné úrovni a kapitoly přinášející souhrn poznatků o klinickém využití imunoterapie, jejích výsledcích a omezeních v protinádorové léčbě.Kapitola Etiopatogeneze lidských nádorů poskytuje přehled o aktuálních poznatcích v oblasti onkogenních mutací, v kontextu vzniku a progrese nádoru, genomické a chromosomální nestability a ovlivnění klíčových signálních buněčných cest.Nosným tématem kapitoly Imunologie nádorů je koncept nádorové imunoeditace a dynamického vztahu mezi nádorem a imunitním systémem hostitele, s důrazem na význam nádorového mikroprostředí a na mechanismy umožňující nádorům unikat z imunologického dohledu.Kapitola Imunoterapie nádorů se zabývá přehledem principů a možnostmi klinického využití adoptivní imunoterapie, imunoterapie zacílené na kontrolní body imunity, protinádorové vakcinoterapie na bázi onkolytických virů a buněčných toxinů, spolu s možnostmi jejich kombinace.Kapitola Možnosti a omezení imunoterapie v klinické praxi uvádí stručné přehledy o účinnosti moderní imunoterapie u solidních i hematologických malignit jak u dospělých, tak dětských pacientů. Pozornost je věnována též specifické toxicitě imunoterapie a problematice zvládání nežádoucích příhod spojených s imunoterapií.

Trávit čas knihou Imunologie a imunoterapie nádorů! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Imunologie a imunoterapie nádorů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Imunologie a imunoterapie nádorů - daryzivota.sk

Hledáte Imunologie a imunoterapie nádorů - Současné poznatky snadno a rychle od Jan Bauer,Ivana Krajsová,Bajčiová Viera? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR
Kniha Imunologie a imunoterapie nádorů - Souča iba za 38,46 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.