Imunologie a imunoterapie nádorů

Peticenemocnicesusice.cz Imunologie a imunoterapie nádorů Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Ivana Krajsová

NÁZEV SOUBORU: Imunologie a imunoterapie nádorů.pdf

POPIS

První léta jednadvacátého století přinesla v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie velmi významné poznatky, které se ve stále větší míře promítají do běžné klinické praxe. Nové poznatky jsou mimo jiné spojeny s významným rozšířením odborného slovníku, který nemusí být vždy zcela srozumitelný a může mnohé zájemce o problematiku odrazovat. Cílem všech autorů je, aby monografie, při zachování odbornosti, byla čtivá a srozumitelná. Kniha zahrnuje kapitoly zabývající se problematikou nádorové imunologie a imunoterapie na obecné úrovni a kapitoly přinášející souhrn poznatků o klinickém využití imunoterapie, jejích výsledcích a omezeních v protinádorové léčbě.Kapitola Etiopatogeneze lidských nádorů poskytuje přehled o aktuálních poznatcích v oblasti onkogenních mutací, v kontextu vzniku a progrese nádoru, genomické a chromosomální nestability a ovlivnění klíčových signálních buněčných cest.Nosným tématem kapitoly Imunologie nádorů je koncept nádorové imunoeditace a dynamického vztahu mezi nádorem a imunitním systémem hostitele, s důrazem na význam nádorového mikroprostředí a na mechanismy umožňující nádorům unikat z imunologického dohledu.Kapitola Imunoterapie nádorů se zabývá přehledem principů a možnostmi klinického využití adoptivní imunoterapie, imunoterapie zacílené na kontrolní body imunity, protinádorové vakcinoterapie na bázi onkolytických virů a buněčných toxinů, spolu s možnostmi jejich kombinace.Kapitola Možnosti a omezení imunoterapie v klinické praxi uvádí stručné přehledy o účinnosti moderní imunoterapie u solidních i hematologických malignit jak u dospělých, tak dětských pacientů. Pozornost je věnována též specifické toxicitě imunoterapie a problematice zvládání nežádoucích příhod spojených s imunoterapií.

Hledáte knihu Imunologie a imunoterapie nádorů? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Ivana Krajsová? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Imunologie a imunoterapie nádorů - Jan Bauer - Megaknihy ...

Imunologie a imunoterapie nádorů - Současné poznatky snadno a rychle . První léta jednadvacátého století přinesla v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie velmi významné poznatky, které se ve stále větší míře promítají do běžné klinické praxe. Nové poznatky jsou mimo jiné spojeny s významným ...
Imunologie a imunoterapie nádorů - Současné poznatky snadno a rychle Jan Bauer, Viera Bajčiová, Ivana Krajsová, Aleš Ryška, Blanka Říhová, Marek Šťastný, Jan Uhlíř, Mladá fronta, a. s., Praha, 1. vydání, 2018, 447 stran ISBN: 978-80-204-4944-3 ... Kapitola Imunoterapie nádorů se zabývá přehledem principů a možnostmi ...