Blahoslavení

Peticenemocnicesusice.cz Blahoslavení Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

AUTOR: Miroslav Gavala

NÁZEV SOUBORU: Blahoslavení.pdf

POPIS

Brožúra, kde je 15 piesni aj s notami na česť bl. Petra Pavla Gojdiča, bl. Vasiľa Hopka, bl. Metoda D. Trčku, bl. Jozafaty Hordaševskej, bl. Tarzície Mackovej, bl. Zdenky Schelingovej a príležitostné piesne k sv. Demeterovi, sv. Kozmu a Damiánovi, sv. Cyrilovi a Metodovi. Je to umelecký vklad k šíreniu úcty k naším svätcom a blahoslaveným.

Trávit čas knihou Blahoslavení! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Blahoslavení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Blahoslavení, kteří máte pochopení pro mou pomalou chůzi...

3 „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. 4 Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. 5 Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 6 Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 7 Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení, kdo vychovávají(Cabra Pier Giordano) - Blahoslavenství jsou srdcem Ježíšova Horského kázání, ale i jedním z ústředních bodů veškerého Jeho učení. Pier Giordano Cabra zkoumá jejich konkrétní význam v oblasti výchovy. Vyznává jejich nadčasovou platnost a čerpá z jejich obrovského potenciálu lidskosti.