Patologie orofaciální oblasti pro stomatology

Peticenemocnicesusice.cz Patologie orofaciální oblasti pro stomatology Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

AUTOR: Jiří Wotke

NÁZEV SOUBORU: Patologie orofaciální oblasti pro stomatology.pdf

POPIS

V textu publikace jsou uplatněna praktická klinická hlediska, např. souhrn aspektivních nálezů v dutině ústní, základní údaje o vztahu lokálních změn ve sledované oblasti k celkovým onemocněním, základy imunologie, orální medicíny a další. Zvláštní pozornost je věnována onkologické patologii.

Trávit čas knihou Patologie orofaciální oblasti pro stomatology! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Patologie orofaciální oblasti pro stomatology a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zevní píštěl orofaciální oblasti odontogenního původu ...

12 Traumatologie orofaciální oblasti I. OBECNÁ ČÁST 1 Chirurgická anatomie orofaciální soustavy Z traumatologického hlediska se kostra orofaciální oblasti rozděluje zpravidla na třetiny: 1. horní nachází se nad horizontální linií vedenou kořenem nosu, 2. střední oblast mezi horizontálními liniemi vedenými nosním ...
12 Traumatologie orofaciální oblasti I. OBECNÁ ČÁST 1 Chirurgická anatomie orofaciální soustavy Z traumatologického hlediska se kostra orofaciální oblasti rozděluje zpravidla na třetiny: 1. horní nachází se nad horizontální linií vedenou kořenem nosu, 2. střední oblast mezi horizontálními liniemi vedenými nosním ...