Právní ochrana zvířat

Peticenemocnicesusice.cz Právní ochrana zvířat Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Jana Prchalová

NÁZEV SOUBORU: Právní ochrana zvířat.pdf

POPIS

Kniha se zabývá ochranou zvířat proti týrání jak v českém právním řádu, tak i v předpisech Evropských společenství. Převážná část obsahu je věnována principům a právním vztahům obsaženým v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Jedná se o ochranu zvířat proti týrání obecně, ochranu jejich životních podmínek, regulaci usmrcování, ochranu při dopravě a při veřejných vystoupeních. Řeší o zvláštní případy ochrany hospodářských zvířat, zvířat chovaných v zájmových chovech, volně žijících zvířat a pokusných zvířat. Obsahuje přehled právních předpisů platících v oblasti včetně příslušných mezinárodních smluv a komunitárního práva. Zahrnuje též kapitolu o etice ochrany zvířat v rámci ochrany přírody, postavení zvířat v zoologických zahradách a v záchranných centrech a útulcích pro opuštěná zvířata. Reflektuje rozsáhlou novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, jež byla provedena zákonem č. 312/2008 Sb. Publikaci mohou využít pracovníci příslušných odvětví státní správy (zejména orgány ochrany zvířat), pracovníci samosprávy, veterinární lékaři, pedagogové, studenti a všichni zájemci ze strany veřejnosti pro orientaci v oblasti.

Právní ochrana zvířat je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Prchalová. Přečtěte si s námi knihu Právní ochrana zvířat na peticenemocnicesusice.cz

Týrání zvířat - Wikipedie

Prováděcí právní předpis stanoví obsah, rozsah a organizaci školení se zaměřením na tetování zvířat, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které toto školení absolvovaly. § 7a. Ochrana zvířat při veřejném vystoupení a ochrana zvířat při chovu
Hledáte Právní ochrana zvířat od Jana Prchalová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR