Církve a české školství

Peticenemocnicesusice.cz Církve a české školství Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Záboj Horák

NÁZEV SOUBORU: Církve a české školství.pdf

POPIS

Výuka náboženství na základních a středních školách, teologické bádání na školách vysokých a zřizování církevních škol k obecné výuce všem předmětům se v posledních staletích stalo projevem náboženské svobody jednotlivce i různých náboženských společností a církví. Publikace, která je svým zaměřením na českém trhu ojedinělá, se věnuje dějinám církevního školství, výuce náboženství a postavení teologických fakult. Vychází z rozdílu mezi výukou náboženství jako učebního předmětu na školách a teologií jako vědou a všímá si též rozdílu mezi školní výukou náboženství, k níž má přístup každý zájemce bez ohledu na vyznání, a náboženskou přípravou uvnitř církví, která je určena věřícím. Kniha seznamuje studenty pedagogických, filozofických a teologických fakult s organizací významné části českého školství, s jejím vývojem a s rolí, kterou v ní hrají církve.

Hledáte knihu Církve a české školství? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Záboj Horák? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Mšmt Čr

1.4 České církevní školství 1945-1948 1.5 České církevní školství v době likvidace 1948-1950 1.5.1 Zákon o jednotné škole 1.5.2 Ústava z 9. května 1948 1.5.3 Církevní školy ve školních letech 1948/1949 a 1949/1950 1.6 Obnova církevního školství po roce 1989 1.6.1 Mezinárodněprávní předpoklady
Církve a české školství Právní zajištění působení církví a náboženských společností ve školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4525. publikaci Recenzovali: