Didaktika

Peticenemocnicesusice.cz Didaktika Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Ivan Turek

NÁZEV SOUBORU: Didaktika.pdf

POPIS

Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné formy i materiálne prostriedky výučby; skúšanie a hodnotenie žiakov; moderné koncepcie výučby; kvalita výučby. V publikácii sa uvádzajú mnohé inovácie v oblasti didaktiky, napr. dôsledky globalizácie na výchovu a vzdelávanie, učebné štýly a rozvíjanie spôsobilosti žiakov učiť sa, návrh štandardov pre učiteľov, tvorivosť v práci učiteľa, kurikulum, štandardy, kľúčové kompetencie, výchova žiakov k podnikavosti, európska dimenzia vzdelávania, metódy rozvoja kritického a tvorivého myslenia žiakov, moderné trendy v skúšaní a hodnotení žiakov, niektoré progresívne koncepcie výučby, napr. konštruktivizmus, autentické vyučovanie, elektronické vzdelávanie, mozgovokompatibilné učenie.V úvode každej kapitoly sú uvedené konkrétne ciele štúdia kapitoly, ktorých mieru dosiahnutia si čitateľ môže overiť vyriešením autodidaktického testu. V závere každej kapitoly sú uvedené úlohy a námety na premýšľanie, ktoré možno využiť aj ako témy projektov alebo seminárnych prác.V treťom vydaní publikácie v porovnaní s druhým vydaním došlo k niektorým zmenám v obsahu, najmä doplnením o nové podkapitoly (Šikanovanie žiakov a jeho prevencia, Vzdelávanie učiteľov, Hodnotenie kvality školy, Benchmarking, benchlearning).Publikácia je určená najmä učiteľom základných a stredných škôl, ako aj študentom učiteľských odborov na vysokých školách.

Didaktika je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivan Turek. Přečtěte si s námi knihu Didaktika na peticenemocnicesusice.cz

Didaktika | Studentům pedagogiky

Didaktika . je pedagogická disciplína, ktorá . skúma zákonitosti vyučovacieho procesu (ako premyslene a systematicky postupovať pri vyučovacom procese). Pojem . didaktika. je odvodený od gréckeho slova „didaskien"(didasko) čo znamená učiť, vyučovať. Tento pojem do pedagogiky zavádza nemecký pedagóg Wolfgang Ratke v roku 1613.
Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Vzdělávání a školství > Didaktika.