Biológia pre 5. ročník ZŠ

Peticenemocnicesusice.cz Biológia pre 5. ročník ZŠ Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Biológia pre 5. ročník ZŠ.pdf

POPIS

Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi organizmami (potravové reťazce), vzťahom k prostrediu a človeku (chránené organizmy, liečivé/ jedovaté rastliny).

Biológia pre 5. ročník ZŠ je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Biológia pre 5. ročník ZŠ na peticenemocnicesusice.cz

5. ročník ZŠ | datakabinet.sk

Príručka pre tvorbu testov v Hot Potatoes Príručka pre prácu s Masherom Konferencia 2011. Vyber si jeden z nasledujúcich testov: test test: Biológia, 1. ročník ZŠ: Dreviny v lese: Biológia, 5. ročník ZŠ: Huby a lišajníky v lese: Biológia, 5. ročník ZŠ: Ekosystém: Biológia, 5. ročník ZŠ:
pre 5. ročník Biológia základných škôl pre 5. rocník základných škôl Biológia Učebnica obsahuje učivo v súlade s obsahovou a výkonovou časťou Vzde-lávacieho štandardu z biológie pre 5. ročník základnej školy. Učebnica má niekoľko funkcií - umožňuje osvojenie základného učiva, po-