Funkční stereotaktická neurochirurgie

Peticenemocnicesusice.cz Funkční stereotaktická neurochirurgie Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Jan Chrastina

NÁZEV SOUBORU: Funkční stereotaktická neurochirurgie.pdf

POPIS

I když počátky stereotaktické funkční neurochirurgie lze datovat do konce 40. let minulého století, její rozvoj začíná se zavedením spolehlivých implantabilních neurostimulátorů a radiologických technik umožňujících přesnou lokalizaci cílové struktury pro zavedení neurostimulace. Principem lezionální stereotaxe je vytvoření definované léze cílové struktury a i když se v tomto případě jedná o zásah ireverzibilní, nové cílící systémy a techniky vytvářející lézi umožňují přesně vymezit lokalizaci a rozsah léze, optimalizovat efekt výkonu a minimalizovat jeho nežádoucí účinky. Největší pozornost je v knize věnována terapii hybných poruch u Parkinsonovy choroby, dále stereotaxi u nemocných s farmakorezistentní epilepsií, u jinak neovlivnitelných psychiatrických onemocnění či stereotaktické terapii bolesti. Dalším tématem jsou v současnosti vyvíjené implantabilní systémy či problematika bezrámové stereotaxe.

Trávit čas knihou Funkční stereotaktická neurochirurgie! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Funkční stereotaktická neurochirurgie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Funkční neurochirurgie a epileptochirurgie - Nemocnice Na ...

I když počátky stereotaktické funkční neurochirurgie lze datovat do konce 40. let minulého století, její rozvoj začíná se zavedením spolehlivých implantabilních neurostimulátorů a radiologických technik umožňujících přesnou lokalizaci cílové...
I když počátky stereotaktické funkční neurochirurgie lze datovat do konce 40. let minulého století, její rozvoj začíná se zavedením spolehlivých implantabilních neurostimulátorů a radiologických technik umožňujících přesnou lokalizaci cílové...