Hegelova fenomenologie světa

Peticenemocnicesusice.cz Hegelova fenomenologie světa Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Tereza Matějčková

NÁZEV SOUBORU: Hegelova fenomenologie světa.pdf

POPIS

Autorka interpretuje Hegelovu Fenomenologii ducha jako popis cesty, na níž vědomí na každé „zastávce“ formuluje konkrétní model světa. V jednotlivých modelech se kříží deskripce i normativní nárok: modely slouží porozumění situace, v níž vědomí aktuálně žije, ale zároveň jsou i výrazem toho, v jakém světě vědomí chce žít. Formulace modelů proto není jen teoretickým výkonem, ale vždy rovněž stanoviskem, které proměňuje aktuální svět. Cesta Fenomenologie, která je cestou konfliktů, nakonec ústí do světa, v němž vědomí může být svobodné. Tímto světem je skutečnost post-osvícenecké moderny: právě zde totiž vědomí nahlíží, že svět není vůči člověku cizí a že naopak jeho vlastní myšlení vstupuje do světa, např. v podobě moderních institucí, jejichž úběžníkem je rovnost, nikoliv hierarchické vztahy. Proti tradičním interpretacím Hegelovy filosofie představuje autorka čtení, které neústí v suverenitu absolutního ducha pojatého jako čisté myšlení povznesené na předmětnost. Absolutní vědění lze naopak interpretovat jako odmítnutí představy, že by se jednotlivá podoba vědomí mohla považovat za absolutní. Jak čteme v závěru Fenomenologie ducha, nekonečno kypí duchu vstříc z mnohosti, která je ve světě, nikoliv ze suverénní jednoty absolutního ducha.

Trávit čas knihou Hegelova fenomenologie světa! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Hegelova fenomenologie světa a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Tištěná kniha Hegelova fenomenologie světa | Svaz českých ...

Tereza Matějčková nejprve představí hlavní teze své knihy Hegelova fenomenologie světa, podle které Hegel ve Fenomenologii ducha předkládá filosofii světa. Na pozadí literárních děl Hegel vypracovává pojetí vztahu jednotlivce a skutečnosti, jímž se rozchází s Kantovou teoretickou filosofií.
Tereza Matějčková nejprve představí hlavní teze své knihy Hegelova fenomenologie světa, podle které Hegel ve Fenomenologii ducha předkládá filosofii světa. Na pozadí literárních děl Hegel vypracovává pojetí vztahu jednotlivce a skutečnosti, jímž se rozchází s Kantovou teoretickou filosofií.