ÚZ 1300: Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Peticenemocnicesusice.cz ÚZ 1300: Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: ÚZ 1300: Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území.pdf

POPIS

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace dále obsahuje zákon o Hasičském záchranném sboru a zákon o požární ochraně. Dále je zde 17 příslušných nařízení vlády a vyhlášek ke všem zákonům; celkem 28 zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které se významně týkají orgánů státní správy, krajů a obcí. Od minulého vydání byla změněna pravidla pro jednorázové odškodnění osob za poškození zdraví při plnění úkolů požární ochrany; změny jsou vyznačeny tučným písmem. Obsah publikace:Kapitola I - Krizový zákon, Integrovaný záchranný systém, Hospodářská opatření pro krizové stavyZákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)Vyhláška č. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrolVyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastrukturyZákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a pod... Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systémuVyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstvaZákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavyVyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavyZákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území). Vyhláška č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou...Kapitola II - Hasičský záchranný sborZákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)Vyhláška č. 407/2015 Sb., kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)Kapitola III - Požární ochranaZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraněNařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochranyVyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveříVyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobáchNařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraněVyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)(přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)Vyhláška č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podnikůVyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany stavebVyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany(přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Hledáte knihu ÚZ 1300: Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

ÚZ 1226 Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území ...

Internetové knihkupectví; Právo; ÚZ - úplná znění (Sagit, Poradce) ÚZ č. 1300 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území 2019
Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu - krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace dále obsahuje zákon o Hasičském záchrann