Nestátní neziskové organizace

Peticenemocnicesusice.cz Nestátní neziskové organizace Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Petr Boukal

NÁZEV SOUBORU: Nestátní neziskové organizace.pdf

POPIS

Nestátní neziskový sektor prošel v posledních dvou desetiletích dynamickým vývojem a stal se nezanedbatelnou složkou české společnosti. Počet nestátních neziskových organizací naplňujících své poslání v různých oblastech řádově vzrostl stejně jako rozsah jejich činností. Zvyšuje se profesionalizace neziskových činností. Stále naléhavěji roste potřeba vysokoškolské učebnice, v níž by byla jednotně vysvětlena odborná terminologie a zobecněny poznatky z jednotlivých oblastí fungování nestátních neziskových organizací, z nichž autor považuje za zásadní zejména problematiku fundraisingu, hodnocení výkonnosti a stanovení faktorů trvalé udržitelnosti nestátní neziskové organizace. V této souvislosti je velmi inspirující srovnávací analýza nestátního neziskového sektoru v České republice, Německu, Rakousku a dalších zemích. Velká pozornost je věnována porovnání hierarchie priorit nestátní neziskové organizace a podnikatelských subjektů. Jde o důležité téma z hlediska růstu významu podniků jako firemních dárců v rámci rozvoje společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility).

Hledáte knihu Nestátní neziskové organizace? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Petr Boukal? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

PDF Zdroje financování nestátní neziskové organizace

Anotace: Publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, politické strany a politická hnutí, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby, společenství vlastníků jednotek, profesní komory a další.
Vymezení NNO, zpracované RVNNO (Rada vlády pro nestátní neziskové organizace) a používané pro účely této státní politiky, vychází z právních forem typických pro NNO. Toto vymezení nepolemizuje s mezinárodním vymezením, ale zúžuje okruh právních forem, které ji naplňují.