Repetitórium pracovného práva

Peticenemocnicesusice.cz Repetitórium pracovného práva Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Marián Mészáros

NÁZEV SOUBORU: Repetitórium pracovného práva.pdf

POPIS

Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a upevniť si doteraz nadobudnuté vedomosti z tohto odvetvia práva. Text publikácie je prehľadne rozdelený do jednotlivých častí podľa štruktúry Zákonníka práce. Zahŕňa širokú škálu pracovnoprávnych inštitútov vrátane základných zásad pracovného práva, vymedzenia základných pojmov a vzťahov, kolektívneho pracovného práva, agentúrneho zamestnávania, zamestnávania cudzincov a pod. Autori mali za cieľ poskytnúť prehľadnú a zrozumiteľnú učebnú pomôcku a pevne veria, že bude prínosom pri štúdiu tohto odvetvia práva, ako aj pri príprave študentov na postupovú skúšku a štátnu záverečnú skúšku.

Repetitórium pracovného práva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marián Mészáros. Přečtěte si s námi knihu Repetitórium pracovného práva na peticenemocnicesusice.cz

Repetitórium pracovného práva - Marta Thurzová | Knihy.ABZ.cz

Kniha.cz je internetové knihkupectví Mladé fronty, které nabízí kvalitní knihy online za atraktivní ceny.
prÁvnickÁ literatÚra ; odporúčame sk; pripravujeme; rekodifikÁcia prÁva Čr; prÁvnickÁ literatÚra