Český etymologický slovník

Peticenemocnicesusice.cz Český etymologický slovník Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

AUTOR: Jiří Rejzek

NÁZEV SOUBORU: Český etymologický slovník.pdf

POPIS

Nový český etymologický slovník pro širší veřejnost se na rozdíl od svých předchůdců věnuje stejnou měrou slovům domácím i cizím a navíc zařazuje i některá dosud opomíjená slova nespisovná. Úsporným, ale hutným způsobem se snaží co nejúplněji postihnout historii slov i jejich etymologické souvislosti. Slovník přináší více než 11 000 základních hesel, přibližně 21 000 odvozených slov a téměř 64 000 odkazů na slova jiných jazyků. Pro snazší orientaci čtenáře je ke slovníku připojen přehled jazyků celého světa a přehled nejdůležitějších hláskových změn od indoevropského prajazyka až k současné češtině.

Trávit čas knihou Český etymologický slovník! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Český etymologický slovník a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha: Český etymologický slovník - Jiří Rejzek | Knihy.ABZ.cz

celkově již 555 slov Vítejte: přejít do Slovníku: Vítejte v Etymologickém slovníku. Na těchto stránkách jste se ocitli pravděpodobně proto, že zde hledáte etymologický původ určitých slov vycházejících zejména z latinského a řeckého jazyka.
Český etymologický slovník - 14 %. Původní cena ... Nejnovější etymologický slovník českého jazyka přináší více než 11 000 základních hesel zaměřených jak na běžnou slovní zásobu, tak na slova nově přejatá i nespisovná, přibližně 21 000 odvozených slov a téměř 64 000 odkazů na slova jiných jazyků ...