Moderní rétorika na univerzitě

Peticenemocnicesusice.cz Moderní rétorika na univerzitě Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

AUTOR: Alena Špačková

NÁZEV SOUBORU: Moderní rétorika na univerzitě.pdf

POPIS

Práce zdůvodňuje zařazení předmětu Moderní rétorika do osnov vysokých škol, osvětluje hlavní cíle a význam předmětu pro budoucí praxi absolventů, ozřejmuje pedagogická východiska vyučujícího a jeho metodiku, pojmenovává praktické potřeby studentů moderní rétoriky a předkládá relativně podrobný popis studijního plánu dvousemestrálního kurzu Kultura mluveného projevu na Husitské teologické fakultě UK jako inspiraci pro studijní program srovnatelného charakteru určený studentům jiných fakult UK.

Trávit čas knihou Moderní rétorika na univerzitě! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Moderní rétorika na univerzitě a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Moderní rétorika na univerzitě levně, cena 244 Kč ...

Rádi bychom Vás pozvali na kurz "Moderní rétorika aneb umění přesvědčit", který se koná 5. 5. a 2. 6. 2018 od 9 do 16 hodin.
Rádi bychom Vás pozvali na kurz "Moderní rétorika aneb umění přesvědčit", který se koná 5. 5. a 2. 6. 2018 od 9 do 16 hodin.