Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní

Peticenemocnicesusice.cz Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Marko Deák

NÁZEV SOUBORU: Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní.pdf

POPIS

Predkladaná vedecká monografia predstavuje analýzu inštitútu zadržania podozrivej osoby v trestnom konaní. Pred výkladom platnej právnej úpravy autor tento inštitút zaraďuje do širšieho ústavnoprávneho rámca a následne poukazuje na súvislosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o ľudských právach. Teoretický rozbor je doplnený závermi z rozhodovacej praxe všeobecných súdov, Ústavného súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Českej republiky, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva. Na tomto základe autor následne komplexne analyzuje platnú právnu úpravu zadržania podozrivej osoby v trestnom konaní. Monografia sa detailne venuje aj úkonom bezprostredne nasledujúcim po zadržaní podozrivej osoby. Autor čitateľa oboznamuje s praktickými otázkami, ktoré vznikajú pri realizácii zadržania podozrivej osoby orgánmi činnými v trestnom konaní. Teoretický rozbor je doplnený poznatkami vyplývajúcimi z aplikačnej praxe súdov a orgánov činných v trestnom konaní. Záverečná časť monografie sa zaoberá otázkou vzájomnej (ne)substituovateľnosti vyhľadávania a zaisťovania dôkazných prostriedkov v režime Trestného poriadku a v režime osobitných právnych predpisov.

Trávit čas knihou Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby

Kniha: Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní (Marko Deák). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!
Predkladaná vedecká monografia predstavuje analýzu inštitútu zadržania podozrivej osoby v trestnom konaní. Pred výkladom platnej právnej úpravy autor tento inštitút zaraďuje do širšieho ústavnoprávneho rámca a následne poukazuje na súvislosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o ľudských právach.