Český jazyk 4. ročník pracovní sešit 1. díl

Peticenemocnicesusice.cz Český jazyk 4. ročník pracovní sešit 1. díl Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Kristýna Tučková

NÁZEV SOUBORU: Český jazyk 4. ročník pracovní sešit 1. díl.pdf

POPIS

Řada učebnic Český jazyk pro první stupeň základní školy je součástí ediční řady Zatracená čeština. Obsahově vychází z rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Strukturou a didaktickým pojetím navazuje na ediční řadu Český jazyk s Tobiášem, tzn., že klade důraz na přehlednou a algoritmicky uspořádanou prezentaci učiva, graficky nepřetížené stránky a důsledné vysvětlování jazykových pojmů jazykem odpovídajícím rozumovým předpokladům žákům 1. stupně. V tom jsme se inspirovali i pojetím učebnic před školskou reformou v roce 1976, kdy bylo běžné, že si děti na prvním stupni osvojovaly jazykové učivo již ve škole a nikoli doma samostudiem.Obsah učiva je v celé řadě uspořádán tak, aby nejobtížnější gramatické jevy byly probrány v prvních čtyřech měsících, a bylo tak dostatek prostoru pro jejich procvičování v průběhu zbytku školního roku. Neb už naši dávní učitelé své zkušenosti shrnovali do věty: „Důležité učivo se musí naučit do Vánoc, jakmile rozkvetou kaštany, je se školou konec.“Zároveň obsahuje spoustu přiměřeně dlouhých textů, v nichž jsou integrovány právě probírané gramatické jevy s návodnými otázkami sloužícími mj. k rozvoji slovní zásoby i poznávání okolního světa.Za největší přednost učebnice považujeme skutečnost, že v ní gramatické jevy nejsou jen popsány, jak je dnes zvykem ve většině učebnic, ale obsahuje návody, jak se s gramatickým jevem správně vypořádat a zároveň umožňuje dospělé osobě tyto postupy jednoduše kontrolovat.Barvy nejsou používány k vyjádření obtížnosti či důležitosti cvičení, ale pomáhají k jeho pochopení. Proto například červenou barvu používáme vždy k označení tvrdých slabik/souhlásek, modrou k označení měkkých, … Vycházíme tak z dlouholetých a fungujících zkušeností z práce s dětmi se specifickými poruchami učení, které však efektivně pomáhají všem. Stejně tak abstraktní obrázky slouží dnešním dětem k rozvoji kreativity a k rozvoji slovní zásoby.Ve dvou pracovních sešitech (pro každé pololetí jeden) najdete i mnoho materiálu na rozstříhání, putování po cestách a nalepování.Učebnice jsou souběžně doplňovány balíčky cvičení aplikace pro tablet, kterou si můžete stahovat v App Store pod názvem Zatracená čeština a od dubna 2016 i ve Windows Store.Schválilo MŠMT čj. MSMT-9384/2018 dne 19. července 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. - 5. ročník, s dobou platnosti šest let.

Hledáte knihu Český jazyk 4. ročník pracovní sešit 1. díl? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Kristýna Tučková? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Český jazyk 5 - Pracovní sešit pro 5. ročník, 1. díl nová ...

Český jazyk pro 4. ročník ZŠ ... Český jazyk 4/1.díl. ISBN: 9788086252339. ... Český jazyk 4 NOVĚ (pracovní sešit) ISBN: 9788072896820. Pracovní sešit pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky procvičuje zej...
Nový dvoubarevný pracovní sešit Český jazyk 5, 1. díl je zpracován v souladu s RVP ZV a doplňuje novou učebnici Český jazyk 5. NNS576. Zboží ze stejné kategorie - Český jazyk 5 - Pracovní sešit pro 5. ročník, 1. díl (nová řada) Čítanka 5 - metodická příručka - 5. ročník.