Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Peticenemocnicesusice.cz Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Petra Štofková

NÁZEV SOUBORU: Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.pdf

POPIS

Publikácia je spracovaná s cieľom ponúknuť čitateľovi náhľad na jednotlivé fázy konkurzného a reštrukturalizačného konania, a to najmä z praktického pohľadu správcu. Autorka v nej reaguje na zmeny v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií vykonané zákonom č. 348/2011 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2012, resp. 1. januára 2013.Publikácia je členené na dve základné časti, a to „Povinnosti správcu v jednotlivých štádiách konkurzného konania“ a „Povinnosti správcu v jednotlivých štádiách reštrukturalizačného konania“. Nezostáva v nej opomenutá ani problematika oddlženia.V texte publikácie sú zahrnuté aj niektoré príklady z rozhodovacej činnosti súdov, ktoré by mali takisto napomôcť pri aplikácií zákonných ustanovení v praxi.Publikácia je určená predovšetkým správcom za účelom získania prehľadu o právach a povinnostiach, ktoré im pri výkone funkcie vznikajú, ale aj pre širokú odbornú verejnosť a každého, kto sa s problematikou konkurzov a reštrukturalizácií v praxi stretáva.

Hledáte knihu Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Petra Štofková? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Možnosti súdu pri rozhodovaní o reštrukturalizačnom pláne ...

V Národnej rade Slovenskej republiky bola 23. apríla 2015 spolu s ďalšími zmenami rôznych právnych predpisov schválená aj novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Prinášame bližší pohľad na najvýznamnejšie zmeny v konkurznom konaní spolu s názorom JUDr. Matúša Králika, PhD., odborníka na insolvenčné právo.
vstoupit do košíku. Autoři. A; Á; B; C; Ć; Č; D; Ď; Đ; E; É; F; G; H; I; Í; J; K; L; Ł; M; N; O; Ö; Ó; Ô; P; Q; R; Ř; S; Ś; Š; T; Ť; U; Ü; Ú; V; W ...