Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike

Peticenemocnicesusice.cz Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike.pdf

POPIS

Komentár zákona o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, teda katastrálneho zákona, platného v Slovenskej republike je doplnený komentárom o porovnateľnej právnej úprave platnej v Českej republike. Tento komparatistický prístup umožňuje čitateľovi rozšíriť si znalosti z pozemkového práva o českú právnu úpravu a umožňuje aj dôslednejšie pochopenie a výklad jednotlivých právnych inštitútov upravených v platnom katastrálnom zákone. Pri jednotlivých ustanoveniach sú uvedené judikáty a to ako zo súdov v Slovenskej republike tak aj z Českej republiky. Na viacerých miestach je komentár doplnený o názory Úradu geodézie, kartografie a katastra SR uverejnené v Bulletine, ktorý tento úrad vydáva.Publikácia obsahuje aj vyhlášku, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon a vyhlášku, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra. V závere je uvedený stručný výklad o nadobúdaní vlastníckeho práva v Maďarsku.Citované zákony sú v jazyku štátu, ktorý ich vydal.

Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike na peticenemocnicesusice.cz

Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike ...

Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike - Dráčová Jana . Komentár zákona o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, teda katastrálneho zákona, platného v Slovenskej republike je doplnený komentárom o porovnateľnej právnej
Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike. Autor ... platného v Slovenskej republike je doplnený komentárom o porovnateľnej právnej úprave platnej v Českej republike. Tento komparatistický prístup umožňuje čitateľovi rozšíriť si znalosti z pozemkového práva o českú právnu úpravu a umožňuje aj ...