Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře

Peticenemocnicesusice.cz Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

AUTOR: Wolfgang Nutsch

NÁZEV SOUBORU: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře.pdf

POPIS

Učebnice seznamuje se zhotovováním truhlářských výkresů, od geometrických konstrukcí, přes popisování, pravidla kótování, základy kreslení až po řemeslné i průmyslové konstrukce dílců pro nábytek a vnitřní vybavení. Je určena především žákům SOU učebního oboru truhlář, ale i dalším odborům zpracování dřeva, sklenářům a studujícím konstrukce a tvorby nábytku na SOŠ. Využití si však najde i mezi pracovníky v truhlářských dílnách a provozech, mistry a všemi zájemci o výrobu nábytku, oken, dveří a dřevěných obkladů. Nové vydání učebnice je rozšířeno a aktualizováno zejména v částech B a C věnovaných praktickým ůkolům, základům navrhování nábytku a vnitřní kompozici.Preklad: Ing. Eva Moravová

Trávit čas knihou Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře ...

Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře. ... Kniha je didakticky členěna podle učebních osnov platných pro truhláře, stavební truhláře, obráběče dřeva, sklenáře a další stavební profese v SRN a v maximální míře je přizpůsobena našim učebním osnovám a platným normám, zejména ČSN 01 3610 ...
Sobotáles Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře - Nutsch Wolfgang . Překlad 6. upraveného vydání publikace zpracované kolektivem německých odborníků, kterou autoři koncipovali především jako učebnici pro učební obor truhlář, ale i pro další odborníky, zabývající se zpracováním dřeva.