Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Peticenemocnicesusice.cz Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Vincent Malý

NÁZEV SOUBORU: Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.pdf

POPIS

Obsahuje liturgickú modlitbu, odprosujúcu a zascäcujúcu pobožnosť, verejné pobožnosti na prvý piatok a prisľúbeniaBožského srdca, litánie, deväťdňovú pobožnosť.

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vincent Malý. Přečtěte si s námi knihu Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu na peticenemocnicesusice.cz

PDF p najsvetejsie srdce - Zoe.sk

Obsahuje liturgickú modlitbu, odprosujúcu a zasväcujúcu pobožnosť, verejné pobožnosti na prvý piatok a prisľúbenia Božského Srdca, litánie, deväťdňovú pobožnosť. ...
Osobitná úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa začala javiť v predgotickorn období, v dvanástom storočí. Svätý Anzelm (+ 1180), svätý Bernard (+ 1154) hovoria o Spasiteľovom Srdci už častejšie a slávnostnejšie. Blahoslavený Jozef Hermann okolo roku 1200 napísal hymnus Summi Regis Cor aveto (Zdrav buď, Srdce Kráľa ...