Alchymie nepojistných sociálních dávek

Peticenemocnicesusice.cz Alchymie nepojistných sociálních dávek Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Robert Jahoda

NÁZEV SOUBORU: Alchymie nepojistných sociálních dávek.pdf

POPIS

Nepojistné sociální dávky patří k významným nástrojům sociální politiky. Nikoliv přímo objemem prostředků, které jsou jimi redistribuovány, nýbrž významnou rolí, kterou plní v životech svých příjemců. Jsou používány zejména jako nástroj určité kompenzace příjmového deficitu (reálného nebo očekávaného), na zvýšení koupěschopnosti např. v oblasti sociálních služeb a bydlení, pro řešení důsledků nezaměstnanosti a chudoby. Publikace předkládá soubor otázek, postupů a principů pro tvorbu dávek a ukazuje na příkladech, jak snadno se naruší rovnováha jednotlivých vlivů a změní se podstata a působení dávky. V problematice nepojistných sociálních dávek jde často o informace, popřípadě zkušenosti, které nejsou nikde v odborné literatuře zaznamenány a publikovány. Dávky jsou koncipovány odborně jen uvnitř decizního orgánu a v procesu legislativní tvorby. Informace o těchto dějích a zkušenostech se přenášejí ústně jako osobní know-how a zkušenost tvůrců systémů. Jejich znalosti a zkušenosti jsou poprvé zachyceny v této publikaci. Měli by se s ní seznámit všichni, kteří se chtějí v dávkové oblasti orientovat nebo v ní působí.

Trávit čas knihou Alchymie nepojistných sociálních dávek! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Alchymie nepojistných sociálních dávek a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha: Alchymie nepojistných sociálních dávek | Knihy.ABZ.cz

Vývoj sociálního zabezpečení a vznik nepojistných sociálních dávek. Povědomí o sociálním zabezpečení sahá již do období prvotně pospolné společnosti, a to zejména v podobě ochrany dětí a žen. První faktické koncepce sociálního zabezpečení bylo možné spatřit ve starověkém Řecku.Například v podobě tzv, diet (náhrad), které byly vypláceny osobám ...
Vláda. ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeních o dávkách podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve ...