Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu

Peticenemocnicesusice.cz Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Jindřiška Perušičová

NÁZEV SOUBORU: Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu.pdf

POPIS

Kniha kolektivu autorů přizvaných přední českou diabetoložkou profesorkou Jindřiškou Perušičovou seznamuje odbornou veřejnost se současnými trendy v léčbě diabetu 2. typu inzulinem. Tyto teoretické závěry se opírají o závěry zahraničních studií, které jsou v knize čtenářům recenzní formou zprostředkovány. Celá problematika je dokumentována kazuistikami autorů. Kniha nabízí odpovědi alespoň na zlomek otázek, na které hledá v posledních letech odpověď světová diabetologie. Mezi takové stěžejní otázky patří: zda je léčba inzulinem indikována u diabetiků 2. typu, kdy má být eventuálně zahájena, u kterých diabetiků máme preferovat monoterapii inzulinem, nebo naopak kombinační léčbu inzulinem a perorálními antidiabetiky.

Trávit čas knihou Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu (rozepsané)

Kniha: Diabetes mellitus 2. typu - léčba perorálními antidiabetiky, inkretiny, inzulíny, hypolipidemiky a antihypertenzivy - Jindra Perušičová Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je plně v provozu.
Diabetes mellitus (zkratka DM), česky úplavice cukrová, krátce cukrovka, je souhrnný název pro skupinu závažných autoimunitních chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů.Rozlišují se dva základní typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu.