Cash Flow

Peticenemocnicesusice.cz Cash Flow Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Jaroslav Sedláček

NÁZEV SOUBORU: Cash Flow.pdf

POPIS

Management likvidity zaujímá již několik let přední místo v teorii i praxi podnikových financí. Základem jsou majetkové a kapitálové toky a z nich odvozené metody zjišťování cash flow. Autor knihy Jaroslav Sedláček, specialista na financování podniků, se zabývá metodami sledování a řízení peněžních toků a jejich uplatněním ve finančním managementu podnikatelských subjektů. Aktuální druhé vydání přináší nejnovější poznatky z teorie i praxe peněžních toků v rámci současné legislativy. Dozvíte se: jak vnitřní a vnější finanční toky ovlivňují ekonomiku podniku a jaký je průběh majetkových i finančních toků, jak se měří finanční situace a výkonnost podnikatelských subjektů, jaké jsou dvě nutné podmínky pro zachování existence podniku, jakými kritérii se řídit při výběru vhodné metody zjišťování cash flow, jak identifikovat a analyzovat hospodářské transakce vzhledem k peněžním tokům. Hlavní přínos publikace spočívá v komplexním pohledu na peněžní toky, který novým způsobem propojuje účetní data se vstupy v modelech zjišťování cash flow. Vymezuje kritéria pro volbu vhodné teoretické metody. Konečným výstupem jsou pak aplikační postupy, umožňující sestavení výkazu cash flow v podmínkách konkrétního hospodářského subjektu jako základního nástroje managementu likvidity.

Hledáte knihu Cash Flow? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Jaroslav Sedláček? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Cash-flow. Cash-flow tábla készítése és használata.

Kasstroom (Engels: cash flow) is een term in de bedrijfseconomie waarmee bij een onderneming de in- en uitstroom van liquide middelen bedoeld wordt. De netto kasstroom is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode of voor een bepaald project. Als de uitgaven de ontvangsten overtreffen, wordt van een negatieve kasstroom gesproken.
Podle zákona o účetnictví je výkaz cash flow součástí účetní závěrky sestavované v plném rozsahu. Je tedy povinný a může ho za vás zpracovat účetní program. Určitě byste principu jeho sestavení ale měli rozumět. Díky našemu vzorovému příkladu, který si můžete stáhnout, vše brzy rychle pochopíte.