Cash Flow

Peticenemocnicesusice.cz Cash Flow Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Jaroslav Sedláček

NÁZEV SOUBORU: Cash Flow.pdf

POPIS

Management likvidity zaujímá již několik let přední místo v teorii i praxi podnikových financí. Základem jsou majetkové a kapitálové toky a z nich odvozené metody zjišťování cash flow. Autor knihy Jaroslav Sedláček, specialista na financování podniků, se zabývá metodami sledování a řízení peněžních toků a jejich uplatněním ve finančním managementu podnikatelských subjektů. Aktuální druhé vydání přináší nejnovější poznatky z teorie i praxe peněžních toků v rámci současné legislativy. Dozvíte se: jak vnitřní a vnější finanční toky ovlivňují ekonomiku podniku a jaký je průběh majetkových i finančních toků, jak se měří finanční situace a výkonnost podnikatelských subjektů, jaké jsou dvě nutné podmínky pro zachování existence podniku, jakými kritérii se řídit při výběru vhodné metody zjišťování cash flow, jak identifikovat a analyzovat hospodářské transakce vzhledem k peněžním tokům. Hlavní přínos publikace spočívá v komplexním pohledu na peněžní toky, který novým způsobem propojuje účetní data se vstupy v modelech zjišťování cash flow. Vymezuje kritéria pro volbu vhodné teoretické metody. Konečným výstupem jsou pak aplikační postupy, umožňující sestavení výkazu cash flow v podmínkách konkrétního hospodářského subjektu jako základního nástroje managementu likvidity.

Trávit čas knihou Cash Flow! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Cash Flow a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Výpočet a výkaz CASH FLOW

Cash flow sa zisťuje dvoma metódami: priamou metódou - čiastky cash flow sa zisťujú ako celkové sumy všetkých príjmov produkujúcich fondy a celkové sumy všetkých výdajov spotrebúvajúcich fondy.; nepriamou metódou - vychádza sa z prevádzkového zisku, ktorý sa upravuje o tie výnosy a náklady, ktoré sa netýkajú pohybu prostriedkov v priebehu obdobia (napr.
Podle zákona o účetnictví je výkaz cash flow součástí účetní závěrky sestavované v plném rozsahu. Je tedy povinný a může ho za vás zpracovat účetní program. Určitě byste principu jeho sestavení ale měli rozumět. Díky našemu vzorovému příkladu, který si můžete stáhnout, vše brzy rychle pochopíte.