Cash Flow

Peticenemocnicesusice.cz Cash Flow Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Jaroslav Sedláček

NÁZEV SOUBORU: Cash Flow.pdf

POPIS

Management likvidity zaujímá již několik let přední místo v teorii i praxi podnikových financí. Základem jsou majetkové a kapitálové toky a z nich odvozené metody zjišťování cash flow. Autor knihy Jaroslav Sedláček, specialista na financování podniků, se zabývá metodami sledování a řízení peněžních toků a jejich uplatněním ve finančním managementu podnikatelských subjektů. Aktuální druhé vydání přináší nejnovější poznatky z teorie i praxe peněžních toků v rámci současné legislativy. Dozvíte se: jak vnitřní a vnější finanční toky ovlivňují ekonomiku podniku a jaký je průběh majetkových i finančních toků, jak se měří finanční situace a výkonnost podnikatelských subjektů, jaké jsou dvě nutné podmínky pro zachování existence podniku, jakými kritérii se řídit při výběru vhodné metody zjišťování cash flow, jak identifikovat a analyzovat hospodářské transakce vzhledem k peněžním tokům. Hlavní přínos publikace spočívá v komplexním pohledu na peněžní toky, který novým způsobem propojuje účetní data se vstupy v modelech zjišťování cash flow. Vymezuje kritéria pro volbu vhodné teoretické metody. Konečným výstupem jsou pak aplikační postupy, umožňující sestavení výkazu cash flow v podmínkách konkrétního hospodářského subjektu jako základního nástroje managementu likvidity.

Trávit čas knihou Cash Flow! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Cash Flow a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kasstroom - Wikipedia

CASH FLOW, alebo peňažný tok, vyjadruje hotovostné toky firmy za konkrétne obdobie (najčastejšie rok, štvrťrok, mesiac). Výkaz CASH FLOW si možno predstaviť ako výpis z banky, z ktorého sú zreteľné vklady (príjmy) a výbery (výdavky).
Le cash flow, dont la traduction littérale est flux de liquidités, est un indicateur qui permet de mesurer le flux de trésorerie dont dispose une entreprise. Pour les analystes et les créanciers, il constitue un bon moyen d'appréhender la solvabilité et la pérennité d'une entreprise.