Nájemní smlouva

Peticenemocnicesusice.cz Nájemní smlouva Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

AUTOR: Pavla Schödelbauerová

NÁZEV SOUBORU: Nájemní smlouva.pdf

POPIS

Autoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují nájemní smlouvu obecně a nájem bytu, doplněný vybranou důležitou judikaturou. U každého ustanovení je zároveň komentář k právní úpravě dané problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) účinném od 1. 1. 2014. Platná právní úprava občanskoprávních vztahů se bude používat na všechny případy vzniklé do doby nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, samozřejmě pokud si strany nedohodnou, že již využijí novou občanskoprávní úpravu. Tyto dohody však nelze v praxi moc předpokládat s ohledem na zcela nové a daleko širší pojetí nové úpravy. Výše uvedená situace naznačuje, že předkládaný podrobný komentář k platné úpravě nájmu obecně a nájmu bytu bude v teorii i soudní praxi dobrým pomocníkem ještě řadu let a navíc získá čtenář pro srovnání představu, jak jsou konkrétní vztahy v této oblasti upraveny od 1. 1. 2014.

Nájemní smlouva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavla Schödelbauerová. Přečtěte si s námi knihu Nájemní smlouva na peticenemocnicesusice.cz

Výpověď smlouvy - vzor, obecná a výpověď nájemní smlouvy

Obvykle ani nájemní smlouva tak jako ve Vašem případě. Zde těžko hledat analogická právní vodítka. Je pronájem pokoje blíž pronájmu bytu, kde § 1177/2 stanoví max 3. měsíce v roce jako povinnost pro přihlášení další osoby, či blíže k hotelu, či internátu, kde noční návštěvy nejsou povoleny vůbec či za ...
Výpověď nájemní smlouvy dohodou. Další variantou je ukončení nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem vzájemnou dohodou. Smlouva o nájmu bytu má být správně uzavřena vždy písemně, i dohoda o skončení nájmu musí mít tedy rovněž písemnou formu. Měli by jí uzavírat pronajímatel s nájemcem.