Trestní právo hmotné

Peticenemocnicesusice.cz Trestní právo hmotné Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Marek Fryšták

NÁZEV SOUBORU: Trestní právo hmotné.pdf

POPIS

Učebnice vymezuje základní principy obecné části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti sním bezprostředně souvisejících právních odvětví, na které normy trestní práva odkazují a ze kterých vycházejí a problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci zpracovávané problematiky, jakož i praktickými dovednostmi při interpretaci a aplikaci právních předpisů v daném právním odvětví.Učebnice je prioritně určena pro studenty bakalářských či magisterských forem studia na právnických fakultách. Z hlediska jejího obsahu a způsobu zpracování je však samozřejmě použitelná i pro studenty vysokých škol tzv. neprávnického směru, studenty středních škol a fakticky pro jakoukoli neprávnickou veřejnost, která by se chtěla se zpracovávanou problematikou blíže seznámit. Právní úprava obsažená v této učebnici již reflektuje novou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Odráží tak fakticky právní stav platný a účinný k 1.1.2010.

Hledáte knihu Trestní právo hmotné? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Marek Fryšták? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Trestní právo hmotné, 4. vydání | Odborná literatura a ...

Autor knihy: Jiří Jelínek, Téma/žánr: trestní právo hmotné, Počet stran: 904, Cena: 960 Kč, Rok vydání: 2010, Nakladatelství: Leges
Autor knihy: Jiří Jelínek, Téma/žánr: trestní právo hmotné, Počet stran: 904, Cena: 960 Kč, Rok vydání: 2010, Nakladatelství: Leges