Deprese a poruchy osobnosti

Peticenemocnicesusice.cz Deprese a poruchy osobnosti Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Zuzana Vaculčíková Sedláčková

NÁZEV SOUBORU: Deprese a poruchy osobnosti.pdf

POPIS

V publikaci se autoři teoreticky zaměřují na možné faktory, které mohou hrát roli v etiopatogenezi a terapii depresivní poruchy, s důrazem na komorbidní poruchou osobnosti. Popisují jejich klasifikace, prevalenci, etiopatogenezi, diagnostiku, terapii a dále pak jak tyto dvě poruchy mohou vzájemně souviset. Rovněž představují konkrétní poruchy osobnosti a jejich komorbiditu s depresí. Výše uvedená témata rozebírají v kontextu dílčích studií, které se touto problematikou zabývají.

Deprese a poruchy osobnosti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zuzana Vaculčíková Sedláčková. Přečtěte si s námi knihu Deprese a poruchy osobnosti na peticenemocnicesusice.cz

ČPZP - Depresivní poruchy

Test stresové zátěže ASTE - test online hodnotí míru aktuální stresové zátěže, předpoklady z dětství a osobnosti k podléhání stresu, žádoucí a nežádoucí copingové styly. Test spánku a spánkových poruch SOMNI - zaměřuje se na poruchy a okolnosti spánku, doporučuje, co dělat. Test duševních poruch BITEPT
Deprese. Typickými znaky deprese jsou nadměrný smutek, celkově pokleslá nálada, nedostatek zájmu a radosti z běžné činnosti, narušení koncentrace, pocity viny a beznaděje, rychlá únava, narušení spánkového a jídelního režimu, snížené sebehodnocení a sebedůvěra a mnoho dalších.