Parkinsonova choroba

Peticenemocnicesusice.cz Parkinsonova choroba Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Pete Valkovič

NÁZEV SOUBORU: Parkinsonova choroba.pdf

POPIS

Predhovor knihy Parkinsonova choroba Neurológia je medicínska disciplína revokujúca rešpekt svojou ne­úprosne komplikovanou logikou odkrývanou ustavične sa zdokonaľujú­cim stavom znalostí skladby a funkcie najvznešenejšej biologickej matérie – ľudského mozgu, ale zároveň aj dešpekt nad protirečením medzi stupňom poznania neurologických chorôb a možnosťami ich kauzálnej liečby...V poslednom polstoročí sa však vyhranili niektoré oblasti neurologic­kej nozológie, kde – vďaka odhaleniu etiologicko-patogenetických súvis­lostí – došlo k povzbudivým pokrokom aj na terapeutickom poli. Radí sa sem napríklad epileptológia alebo tristná kapitola demyelinizačných ochorení. Brizantným dokladom liečebných úspechov je kupírovanie migrenóznych atakov triptánmi. V neposlednom rade sem patrí aj area incidenciou a prevalenciou frekventovaného a spoločenským dosahom závažného „parkinsonizmu“ s nesporne prominujúcimi úspechmi liečby samotnej Parkinsonovej choroby.Predložená monografia poskytuje vzácne konzistentné a zároveň synoptické dielo. Vďaka súzvučnému dvojautorstvu doplnenému mla­dými satelitnými spoluautormi vychádza v slovenskom medicínskom písomníctve prvýkrát – akoby lekárnickými váhami adekvátne odmeraný – „up to date“ elaborát o všetkých klinických aspektoch tohto syndromologického a nozologického konvolútu. Záslužný je aj ponor do donedávna obchádzaných „nemotorických“ príznakov zložitého parkinsonovského „crux medicorum“. Spis je čitateľsky príťažlivý, umne nuancovaný v partiách opisujúcich „novum“ a lakonicky stručný v ostat­ných. Čítaný súvisle alebo vo vybraných kapitolách umožňuje dobrý, aktualizovaný prehľad o všetkých veciach „extrapyramídových“. Autorom sa podarilo – citlivou selekciou a preferenciou faktov – vytvoriť originálne „parkinsonovské vademékum“ neobyčajnej odbornej razantnosti a informatív­nej hodnoty – porovnateľné s ktoroukoľvek prácou na podobnú tému.Bodaj by táto knižka rýchlo „zostarla“ v nepretržite tkanej sieti nových znalostí... Prv ako sa však tak stane, splní toto dielo bezvýhradne svoje poslanie, pretože predstavuje spoľahlivú aktualizovanú rukoväť klinic­kého neurológa, je informačným majákom všetkých ostatných kolegov z vejára neurovied a vari i nevyhnutným exemplárom knižnice každého vnímavého a hĺbavého lekára....Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD

Parkinsonova choroba je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pete Valkovič. Přečtěte si s námi knihu Parkinsonova choroba na peticenemocnicesusice.cz

Parkinsonova choroba: Jana čeká už jen peklo a divné ...

Charakteristika onemocnění [upravit | editovat zdroj]. Chronické progresivní, většinou sporadické (cca 10 % je geneticky podmíněných) onemocnění vznikající na podkladě degenerativního zániku neuronů pars compacta substantiae nigrae, ale i zániku dalších jader mozkového kmene, kortexu a periferních ganglií.Může se vyskytnout v jakémkoliv věku, typicky v 5.-6. dekádě.
Parkinsonova choroba není zcela jasně prokazatelná žádným vyšetřením a její příznaky jsou specifické i pro jiná onemocnění. Diagnostikována může být až po vyloučení jiných příčin onemocnění a po zjištění jejího průběhu a příznaků.