Hudebně pohybová výchova

Peticenemocnicesusice.cz Hudebně pohybová výchova Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

AUTOR: Eva Kulhánková

NÁZEV SOUBORU: Hudebně pohybová výchova.pdf

POPIS

Pohybové náměty pro hudební výchovu jsou zpracovány podle osnov pro základní, obecnou a národní školu; první stupeň po jednotlivých ročnících, druhý stupeň souhrnně. Témata pro první ročník jsou např. pohybová a dechová průprava, relaxace, melodická a rytmická ozvěna, zvuk, tón a jeho vlastnosti (barva, výška), dynamika, tempo, rytmus, takt, melodie, ukolébavka, pochod, tanec.Vyzkoušené nápady jsou využívány k pohybové průpravě, procvičení hudební úlohy pohybem a pohybovému ztvárnění písní v tancích a hrách.

Hudebně pohybová výchova je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Eva Kulhánková. Přečtěte si s námi knihu Hudebně pohybová výchova na peticenemocnicesusice.cz

DUMY.CZ Materiál Využití hudebně - pohybových činností v ...

Hudební výchova se uskutečňuje prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností. Vyučovací předmět hudební výchova se vyučuje v časové dotaci 1 hod. týdně v každém ročníku. Výuka probíhá v 1. třídě, kde je hudební kout / klavír, Orfův instrumentář/.
Hudebně pohybová výchova má v naší zemi hluboké kořeny. Masového rozvoje dosáhla díky spolku Sokol (sokolské slety) a také spartakiádám za minulého režimu. Hudebně pohybová výchova čerpá především z bohatství folkloru a rozsáhlé literatury, které je dochováno díky sběratelům lidových písní, her a tanců.