Dejiny politickej a právnej filozofie

Peticenemocnicesusice.cz Dejiny politickej a právnej filozofie Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Alexandra Krsková

NÁZEV SOUBORU: Dejiny politickej a právnej filozofie.pdf

POPIS

Publikácia systematicky a zrozumiteľne sprostredkúva poznatky o základných smeroch uvažovania o štáte a práve v európskej histórii. Autorku k nej priviedlo úsilie lepšie pochopiť duchovnú dimenziu európskej integrácie, hodnoty, ktoré sa rodili medzi antickým Olympom, židovským Sinajom a kresťanskou Golgotou, aby sa stali zdrojom identity a životnej sily západnej civilizácie. Svojím didaktickým prístupom, pôvabným jazykom, môže byť táto učebnica vhodným doplnením stále neuspokojivého množstva pôvodnej či preloženej literatúry z tejto oblasti.Nie je však určená len univerzitným študentom, ktorých chcela autorka inšpirovať, pomôcť im ujasniť si to, čo intuitívne tušia, urobiť ich svedkami toho, ako invencia a tvorivosť ľudského ducha ovplyvňovali sily a zdroje dejinného pohybu mnohotvárnosťou svojich prejavov a plodov.Užitočná môže byť pre každého, kto chce byť spoločenskovedne vzdelanou osobnosťou, autoritou, či už v oblasti práva, diplomacie, politólogie či politiky, a kto túži kultivovať nielen svoju myseľ, ale aj srdce.

Dejiny politickej a právnej filozofie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alexandra Krsková. Přečtěte si s námi knihu Dejiny politickej a právnej filozofie na peticenemocnicesusice.cz

PDF Štátne záverečné skúšky - uniba.sk

Kniha: Dejiny politickej a právnickej filozofie - Alexandra Krsková ... Antológia z politickej a právnej filozofie Chovancová Jarmila Cena: 459 Kč Univerzitní přednášky II. Masaryk Tomáš Garrigue Cena: 412 Kč Problém človeka a humanizmu v politickej filozofii Briška František Cena: 158 Kč ...
0,00 kč 0 ks zboží . filosofickÁ literatura; doporučujeme; pŘipravujeme; rekodifikace; prÁvnickÁ literatura