Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu

Peticenemocnicesusice.cz Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Eduard Burda

NÁZEV SOUBORU: Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu.pdf

POPIS

Monografia ponúka aj kritický rozbor súčasnej právnej úpravy a následne návrhy de lege ferenda na jej zlepšenie (formulované do konkrétneho legislatívneho znenia). Neopomína pritom skúmanie kriminologických aspektov jednotlivých okolností vylučujúcich protiprávnosť činu. Pri tvorbe publikácie autor vychádzal aj zo svojich praktických skúseností a pracoval nielen s vedeckou a odbornou literatúrou (najmä slovenskou, českou, v menšej miere i nemeckou a anglickou), ale aj s početnou slovenskou a českou judikatúrou od vzniku Československa až po súčasné dni, ktorá je napriek rekodifikácii trestného práva hmotného na Slovensku i v Česku stále v mnohom aktuálna a spravidla použiteľná aj v druhej krajine. Publikácia je určená najmä pre právnych odborníkov a vedcov ale aj pre praktikov, ktorým môže pri riešení prípadov poskytnúť vhodnú argumentačnú základňu. Predkladaná vedecká monografia môže byť prínosom aj pre právnych laikov, a to z toho dôvodu, že im môže pomôcť najmä pri poznávaní inštitútu nutnej obrany, ktorý umožňuje brániť sa proti protiprávnym útokom človeka spôsobom, ktorý útočníkovi niekedy spôsobí aj vážnu ujmu a pritom zo strany obrancu nejde o trestný čin.

Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Eduard Burda. Přečtěte si s námi knihu Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu na peticenemocnicesusice.cz

Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť ...

15. Okolnosti vylučujúce protiprávnost' činu. = některé okolnosti, které když nastanou, tak způsobují, že čin, který se podobá TČ, resp. „čin jinak trestný", není TČ protože mu chytí protiprávnost. krajní nouze (§24) nutná obrana (§25) oprávněné použití zbraně (§26) dovolené riziko (§27)
Pri spracovaní článku nám ako podklad okrem vlastných vedomostí slúžila aj kniha Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu - JUDr. Eduard Burda, PhD. - 2012. Ak Vás informácie o oprávnenom použití zbrane zaujali, neváhajte a navštívte naše odborné kurzy s možnosťou diskusie.