Daniel Stein, překladatel

Peticenemocnicesusice.cz Daniel Stein, překladatel Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Ljudmila Ulická

NÁZEV SOUBORU: Daniel Stein, překladatel.pdf

POPIS

Příběh hlavního hrdiny románu, polského Žida Daniela Steina, který pozvolna krystalizuje v mozaice deníkových zápisů, soukromé i úřední korespondence, archivních materiálů a novinových článků, je inspirovaný skutečným osudem Oswalda Rufeisena. Románový Daniel Stein, stejně jako jeho reálný předobraz, pracoval v Bělorusku na gestapu jako tlumočník a s nasazením vlastního života záchranil stovky obyvatel místního ghetta. Jen zázrakem unikl popravě, přijal katolickou víru a do konce války se skrýval v partyzánském oddíle. Po osvobození vstoupil v Polsku do kláštera a záhy odjel do Izraele, aby se ve Svaté zemi pokusil obnovit prvotní židovsko-křesťanskou obec. Daniela obklopují desítky lidí s neméně spletitými osudy, kteří jsou roztroušeni po celém světě a usilovně v něm hledají své místo: americká Židovka Ewa Manukianová, která se narodila v partyzánském oddíle v Bělorusku, dětství strávila v polském sirotčinci, kde konvertovala ke katolictví; její matka Rita Kowaczová – fanatickákomunistka, hrdinka protifašistického odboje, která dožívá v nenáviděném Izraeli; Danielova pomocnice, Němka Hilda Engelová, která se v Izraeli snaží odčinit vinu svého národa; katolička z Litvy Tereza Bendová, která se po vyhnání z kláštera provdala za pravoslavného kněze a ve Svaté zemi očekává příchod Mesiáše; izraelský radikál, emigrant ze Sovětského svazu a mnozí další. Dokumentární povaha románu autorce umožňuje udržet si nadhled, tolik potřebný k formulování otázek, které se týkají toho nejzákladnějšího – vlastní identity, vztahu k Bohu, k blízkým i vzdálenýmlidem.

Trávit čas knihou Daniel Stein, překladatel! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Daniel Stein, překladatel a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Daniel Stein, překladatel - Ljudmila Ulická - Megaknihy.cz

Úvod > Použité knihy, grafika, pohlednice... > Beletrie > Ljudmila Ulická - Daniel Stein, překladatel Nové knihy. Beletrie pro dospělé ...
Daniel Stein, překladatel Autor Ľudmila Ulická. Osou románu Ljudmily Ulické je reálný osud polského Žida Oswalda Rufajzena, který za války pracoval pro nacisty jako tlumočník a podařilo se mu zachránit s nasazením vlastního života mnoho lidí před jistou smrtí.