Tvůrčí technické dovednosti

Peticenemocnicesusice.cz Tvůrčí technické dovednosti Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Jarmila Honzíková

NÁZEV SOUBORU: Tvůrčí technické dovednosti.pdf

POPIS

Vědecká monografie „Tvůrčí technické dovednosti“ přináší poznatky nejen z teorie tvořivosti a z oblasti psychomotorických dovedností, ale zároveň prezentuje rozsáhlý originální výzkum úrovně praktických činností, psychomotorických dovedností a vztahu praktických technických dovedností a tvořivosti u žáků základní školy a studentů pedagogické fakulty. Autorky monografie se zde zamýšlí nad důležitostí tvůrčích technických dovedností nejen ve vzdělávání, ale i v běžném životě.

Trávit čas knihou Tvůrčí technické dovednosti! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Tvůrčí technické dovednosti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Technické řešení a jeho právní ochrana | epravo.cz

Podmínky pro přijímací řízení: Student doloží k přihlášce doklad o odborném foniatrickém či logopedickém vyšetření, kde bude potvrzeno, že je schopen vykonávat povolání učitele MŠ a potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na FP TUL se zaměřením na učitelství pro mateřské školy, což znamená, že nemá žádná omezení, která by ...
ZBYNĚK FIŠER: TVŮRČÍ PSANÍ ... o tvořivosti umělecké a tvořivosti vědecké, resp. technické. Tvořivost tedy chápeme jako komplexní, složitě strukturovanou schopnost člověka tvořit nové materiální a duchovní hodnoty. ... Autor při tvorbě textu rozvíjí nejen dovednosti a schopnosti, nýbrž i své poznání, utváří ...